adnsu-bina

2016/2017- tədris ilində Doktoranturaya qəbul aparılacaq ixtisasların SİYAHISI

 

Şifr İxtisasın adı
1 2
2504.01 Geodeziya
2507.01 Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
2513.01 Dağ-mədən işi, geotexnologiyalar
2517.01 Litologiya
2518.01 Hidrogeologiya
2521.01 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
3354.01 Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı
2301.01 Analitik kimya
2304.01 Makromolekullar kimyası
2307.01 Fiziki kimya
2314.01 Neft kimyası
2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz
2318.01 Kompozit materialların kimyası və texnologiyası
2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
3312.01 Materiallar  texnologiyası
3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar  və proseslər
3341.01 Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər
3342.02 İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi)
1203.01 Kompyüter elmləri
3337.01 İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)
3338.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)
5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri
5311.01 Müəssisələrin təşkili və idarə olunması
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı