img_0562

ADNSU-da neft və sənayenin ayrı-ayrı sahələri üzrə yeni nəşrlərin sərgisi açılıb

Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.

Sentyabrın 14-də Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Əsaslı Kitabxanası Oxu zalında universitetin profilinə uğun kitab və jurnallar, elmi məqalələrdən ibarət sərgi açılıb.

Yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə təşkil olunan sərgidə azərbaycan, rus, ingilis dillərində müxtəlif elm sahələrinə aid kitablar, lüğətlər və dərs vəsaitləri, müəllimlərin mühazirələri, qəzetlər və digər nəşrlər təqdim olunub. Sentyabr ayının 15-dən etibarən müəllim və tələbələr sərgidə təqdim olunan kitablarla tanış ola bilər.

 

Sərgidə nümayiş olunacaq kitabların siyahısı:

 

 1. Yusifzadə X. Neft qaz quyularının qazılmasında nanotexnologiyalar
 2. Охрана интеллектуальной собственности патентоведение
 3. Rzayev G. Quyu daxili lövbər avadanlıqlarının iş görmə qabiliyyətinin yüksəldilməsi
 4. Səbzəliyev M.M. Diferensial tənliklərin Matlab paketində həllinə aid metodiki vəsait
 5. Шахбазов Э. Нанотехнологии в нефтяной промышленности
 6. Шахбазов Э. Разработка нано систем на основе бентонита
 7. Шахбазов Э. Научные основы системы нанопав. Для бурения добычи нефти газа
 8. Azərbaycanca-rusca-ingiliscə neft terminləri lüğəti
 9. Mühəndis qrafikası kursundan qrafiki işlərin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstəriş və fərdi tapşırıqlar
 10. Rəsulov S.R. və b. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 11. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması
 12. Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissəsi
 13. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən kurs layihəsinə rəhbərlik
 14. Hüseynov Ə.Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq
 15. İngiliscə-rusca-azərbaycanca neft terminləri lüğəti
 16. İnformasiya texnologiyaları üzrə ingiliscə-azərbaycanca izahlı terminoloji lüğət
 17. Habibov I.A. Baghirova C.S. Engineering drawing
 18. Rus dili fənni üzrə proqram. Rus dilində təhsil alan ali məktəbə qədər əcnəbi vətəndaşlar üçün.
 19. Алиев Р. Информатика
 20. Əliyev R.R., Əliyev R.Ə. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi
 21. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri
 22. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə. Heterotsiklik birləşmələr kimyası
 23. Məmmədov F. Kulturologiya , mədəniyyət, sivilizasiya
 24. Süxurların partlayışla dağıdılması fənnindən kurs işi və buraxılış işinin “Qazıma partlayış işləri” bölməsini layihələndirmək üçün metodik vəsait
 25. ADNA-nın bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alan tələbələrin istehsalat, elmi tədqiqat və elmi –pedaqoji təcrübələrinin səmərəli təşkilinin aparılmasına və nəticələrinin qiymətləndirilməsinə dair metodik iş göstəriş