13497767_727748723994732_2267108937553627655_o

ADNSU-nun KİTABXANASI

13502730_727750063994598_8812800032804637903_o 13503044_727750150661256_6228162792122995158_o13497538_727750130661258_3389097620954961622_o13502710_727750410661230_9199315187402776027_o13490613_727750147327923_1566450125158209108_o13482819_727750060661265_7832016120075968192_o13443184_727750203994584_9216807556220179854_o13443178_727750413994563_6968877030603230874_o13502598_727750193994585_7522592311784588344_o

Azərbaycan Respublikasında müxtəlif tipli kitabxanaların daxil olduğu geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsi mövcuddur. Bu şəbəkəyə kütləvi, elmi –texniki, tədris məktəblərinin kitabxanaları, dövlət qurumlarının tabeliyində olan kitabxanalar və ali dövlət müəssisələrinə “kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidməti göstərən kitabxanalar daxildir. Bu ali məktəb kitabxanalarından biri də əsası 1920-ci ildə Bakı Texniki Məktəbinin kitabxanasının bazası əsasında qoyulmuş Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Əsaslı kitabxanasıdır.

ADNSU-nun Əsaslı kitabxanası zəngin fonda malik olmaqla azərbaycan, rus, ingilis, fransız və digər dillərdə olan dərslik, dərs vəsaitləri, lüğətlər, ensiklopediyalar, dissertasiyalar, avtoreferatlar, dövri mətbuat (qəzetlər, jurnallar), elektron materiallarla universitetin və kənardan kitabxanamıza müraciət edən oxucuların, professor-müəllim heyətinin, doktorantların, bakalavr, magistr təhsili alan bütün tələbələrin və tədris köməkçi heyətin tam xidmətindədir. Bundan əlavə universitetimizdə Türkiyə, Türkmənistan, İraq, Çin, Vyetnam, Rusiya və digər xarici dövlətlərdən təhsil almağa gəlmiş tələbələrin, tədqiqatçıların və stajçıların əsaslı kitabxanaya müraciəti və sorğuları lazımınca ödənilir və onlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilir. Belə ki, kitabxanada hər bir tələbənin, hər bir oxucunun sorğusuna fərdi yanaşılır, onların kitaba olan təlabatı lazımi səviyyədə ödənilir. Sevindirici haldır ki, tədris ilində universitetimizdə tələbələrin kitabxanaya müraciəti və marağı artıb.
Müxtəlif oxucu qruplarına daha keyfiyyətli və az vaxt məsrəfi ilə xidmət məqsədilə kataloq və kartotekalar qarşısında təcrübəli və peşəkar kitabxanaçı və biblioqraflar müntəzəm olaraq növbətçilik edir və onların hər hansı bir sorğusunun tez bir zamanda ödənilməsinə yardımçı olurlar. Kitabxanamız zəngin fonda malik olmaqla neftin bütün sahələrinə – neft-qaz quyularının axtarışı və kəşfiyyatı, neft və qaz quyularının qazılması, neftin nəqli və istismarı, petroqrafiya, geologiya, elektrotexnika və neft sənayesinin energetikası, kimya, fizika, riyaziyyat, yüksək molekullu birləşmələr, beynəlxalq əlaqələr, marketinq, iqtisadiyyat, mexanika, maşınqayırma və termiki emal, nanotexnologiya, proqramlaşdırma və s. sahələrə dair ədəbiyyatı özündə cəmləşdirib. Ümumiyyətlə, kitabxana fəaliyyətimizin əsas istiqamətləri kitablar və digər sənəd növləri üzrə fondları formalaşdıraraq informasiya ehtiyatları yaratmaq, onları mühafizə etmək, həmin fondları özündə əks etdirən mükəmməl ənənəvi və elektron kataloq, kartoteka və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etmək, onu daim inkişaf etdirməklə bu fondları oxucuların hərtərəfli istifadəsinə verməkdən ibarətdir.
Kitabxanamızda həmçinin 1805-1900-cu illərdə müxtəlif dillərdə çapdan çıxmış nadir ədəbiyyat nümunələri və miniatur kitab nümunələri qorunub saxlanılır.
Kitabxanamızda elektron kataloq sistemi qurulub, elektron kitabxana üçün baza formalaşdırılır. Artıq kitabxanamızın fondunda olan Azərbaycan və rus dillərində kitabların, avtoreferatların,dissertasiyaların müəyyən bir hissəsi elektron kataloqun bazasına daxil edilib. Belə ki, kitabxanamızda elektronlaşma proseslərinin daha mütərəqqi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək uçün bir çox yeniliklər ediləcək.
Bu gün universitetimizdə qazanılmış uğurlara, əldə olunmuş nailiyyətlərə görə, kitabxanaya xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyinə görə universitetin rektoru, professor Mustafa Babanlıya kitabxana işçiləri adından dərin təşəkkürümu bildirirəm. Göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, ADNSU-nun Əsaslı kitabxanasının yenidən qurulmasında Böyük Britaniyanın Lester universitetinin kitabxanasının təcrübəsindən istifadə ediləcək və ümüd edirəm ki, biz bu təcrübədən yararlanaraq kitabxanamızı nüfuzlu kitabxanalar səviyyəsində görəcəyik.
Son zamanlar kitabxana fondumuza daxil olan kitabların sayında çox artım müşahidə olunur. Belə ki, ADNSU-nun rektoru, professor Mustafa Babanlının “Tədris vəsaitlərinə nəşr hüququ verilməsi” əmrinə əsasən universitet müəllimlərinin çapdan çıxmış kitablarının müəyyən nüsxəsinin kitabxana fonduna verilməsi fondun zənginləşməsində və sayının artmasında mühüm rol oynayıb. Həmin kitablar fonda daxil olan kimi kitabxana qaydalarına əsasən işlənilir və “Yeni nəşrlər” sərgisində öz yerini alır, oxuculara həmin kitablar haqqında operativ məlumat verilir.
Mən də kitabxanaya göstərilən diqqət və qayğıya görə çox sevinirəm və kitabxanamızın müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması arzusunda olaraq bu sahədə öz bilik və bacarığımla əlimdən gələn köməyi edəcəyəm.

13443178_727750413994563_6968877030603230874_o 13443184_727750203994584_9216807556220179854_o 13458642_725183524251252_5595922099072877003_o 13482819_727750060661265_7832016120075968192_o 13490613_727750147327923_1566450125158209108_o 13490699_727748983994706_8095351308249388397_o 13497538_727750130661258_3389097620954961622_o 13498110_727750057327932_5385666893559233474_o 13502598_727750193994585_7522592311784588344_o 13502710_727750410661230_9199315187402776027_o 13502730_727750063994598_8812800032804637903_o 13503044_727750150661256_6228162792122995158_oSəlahət Mahmudova
/Əsaslı kitabxananın direktoru/