Haqqında

    Doktorantura şöbəsi 

    Əməkdaşlar: 

 

Ad,SoyadVəzifə
Qardaşova  Lətafət  Abbas qızı  Şöbə müdiri:texnika elmləri doktoru, professor
Əsgərova Nərgiz Alabağış qızı Böyük müfəttiş 
Həsənova Yeganə Mirdamət qızı  Müfəttiş 

 

Şöbə müdirinin əmək funksiyası 

Fəlsəfə və Elmlər  doktoru proqramları üzrə Doktoranturaya qəbulu planlaşdırır və qəbul prosesini  həyata keçirir. Doktorant və dissertantların dissertasiya mövzularının Əlaqələndirmə şuralarına göndərilməsi və təsdiq edilməsinə rəhbərlik edir.  Doktorant və dissertantların təhsilini təşkil edir, onların attestasiyası və fərdi iş planı üzrə işləməsinə nəzarət edir.  Fəlsəfə doktorluğu minimumu imtahanlarının keçirilməsini təşkil edir. Doktorantura şöbəsinin işi haqqında hesabatların tələb olunan orqanlara təqdim olunmasına nəzarət edir.

 

Şöbə müdiri bilməlidir:

Doktorant və dissertantlarla ünsiyyətdə olmağı; pedaqogikanı, psixologiyanı, elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ilə bağlı sənədləri.

 

Doktorantura şöbəsinin müdiri Qradaşova Lətafət Abbas qızı  Bakı şəhər 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəbi, Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi  riyaziyyat” fakültəsini bitirib. 

O, 1999-cu idə “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri “ ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru, 2013-cı ildə isə “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi “ ixtisası texniki elmlər üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Elmi iş stajı 26, o cümlədən pedaqoji iş stajı 24 ildir. Məşğul olduğu elmi istiqamətlər: Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar
qəbuletmə, Qeyri-səlis məntiq və neyron şəbəkələr; Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İmperfekt informasiyanın emalı, Təkamül hesablama alqoritmləri, Qeyri-səlis çoxmeyarlı optimallaşdırma, Z ədəd nəzəriyyəsi (Zadə).

L.A.Qardaşovanın çap olunmuş 155 elmi və elmi-metodik işi vardır. Onun xarici jurnallarda və konfrans materiallarında çap olunan işlərinin sayı - 73,   dərslik sayı- 1,  dərs vəsaiti-3,  monoqrafiya-2 , fənn proqramı -16, redaktə etdiyi kitabların sayı -7-dir.

 

ADNSU-da ali təhsilin doktorantura  səviyyəsində təhsil  fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru Proqramları üzrə həyata keçirilir. 

Doktorantura və dissertanturada  kadr hazırlığı aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır:   

 

Riyaziyyat
1203.01 Kompyüter elmləri 
1211.01 Diferensial tənliklər 
2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası 
2004.01 Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi 

 

 

Kimya 
2301.01 Analitik kimya 
2303.01 Qeyri-üzvi kimya 
2306.01 Üzvi kimya 
2307.01 Fiziki kimya 
2314.01 Neft kimyası 
2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz 
2318.01 Kompozit materialların kimyası və texnologiyası 

 

 

Yer elmləri 
2507.01 Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları 
2517.01 Litologiya 
2518.01 Hidrogeologiya 
2519.01 Mühəndis geologiyası  və süxurşünaslıq 
2521.01 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı 
2523.01 Quyuların qazılması texnologiyası 
2525.01 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı 
2526.01 Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası  

 

 

Texnika elmləri 
3303.01   Kimya texnologiyası və mühəndisliyi 
3306.01   Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi 
3311.02  Təbii mühitə, maddələrə, metariallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları 
3312.01  Materiallar  texnologiyası 
3313.01  Maşınqayırma texnologiyası 
3313.02  Maşınlar, avadanlıqlar  və proseslər 
3315.01 Metallurgiya texnologiyası 
3331.01  Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri 
3335.01 Nəzəri elektrotexnika 
3337.01 İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) 
3338.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) - texnika, riyaziyyat 
3340.01 Elektrotexniki sistemlər və komplekslər 
3341.01 Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər
3342.01 Sənaye istilik energetikası 
3342.02 İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) 
3343.01 İstilik texnikasının nəzəri əsasları 
3344.01 Yüksək gərginliklər texnikası 
3354.01 Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı 
3361.01 Bərk cism elektronikası, radio-elektron komponentləri, mikro və nanoelektronika 

 

 

İqtisad elmləri 
5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri 
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı 
5310.01 Dünya iqtisadiyyatı 
5311.01 Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 

 

 

Doktorantura təhsili haqqında ətraflı məlumatı  doktorantın yaddaş kitabçasından  ala bilərsiniz. 

 

Doktorantura şöbəsinin informasiya axtarış sistemi mövcuddur. Hal-hazırda Fəlsəfə və Elmlər doktoru Proqramları üzrə doktorant və dissertantların ümumi sayı 167 nəfərdir (o cümlədən 136 nəfər fəlsəfə doktoru Proqramı üzrə: 64 doktorant, 72 dissertant, 31 nəfər Elmlər doktoru Proqramı üzrə: 12-dissertant, 19-doktorant).

2016-ci ildə 5 nəfər elmlər doktoru diplomu, 5 nəfər fəlsəfə doktoru diplomu alıb. 22 nəfər isə 20 nəfər fəsəfə doktoru, 2 nəfər elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ikin müzakirəsini keçib və əsas müdafiəyə tövsiyyə olunub. Onların elmi nəşrləri AAK-n tələblərini ödəyir və dissertasiyalrı antiplagiant sistemində yoxlanılıb.

 

Doktorantın yaddaş kitabçası: ADNSU-DYK.pdf

 

2017-ci ildə doktoranturaya qəbul aparılacaq ixtisaslar: Ixtisaslar.pdf , Proqramlar , suallar (PDF).

 

“Xarici dil” fənnləri üzrə qəbul imtahanının proqramı və suallar: XD-QİPS.pdf

 

“Fəlsəfə” fənni üzrə qəbul imtahanının proqramı və suallar: Felsefe-QİPS.pdf

 

İxtisaslar  üzrə doktoranturaya qəbul proqramları və imtahan sualları: “Fəlsəfə” fənni üzrə minimum imtahanının proqramı və suallar: Felsefe-MİPS.pdf

 

“Xarici dil” fənnləri üzrə minimum imtahanının proqramı və suallar: XD-MİPS.pdf