Haqqında

 

Doktorantura şöbəsi 

 

Heyət

 

Ad, SoyadVəzifə
Zülfüqar İbrahimliŞöbə müdiri
Nərgiz Əsgərova Böyük müfəttiş 
Avazova SuqrəMüfəttiş 

 

Şöbə müdirinin əmək funksiyası 

 

Fəlsəfə və Elmlər doktoru proqramları üzrə Doktoranturaya qəbulu planlaşdırır və qəbul prosesini həyata keçirir. Doktorant və dissertantların dissertasiya mövzularının Əlaqələndirmə şuralarına göndərilməsi və təsdiq edilməsinə rəhbərlik edir. Doktorant və dissertantların təhsilini təşkil edir, onların attestasiyası və fərdi iş planı üzrə işləməsinə nəzarət edir. Fəlsəfə doktorluğu minimumu imtahanlarının keçirilməsini təşkil edir. Doktorantura şöbəsinin işi haqqında hesabatların tələb olunan orqanlara təqdim olunmasına nəzarət edir.

 

Şöbə müdiri bilməlidir

  

  • doktorant və dissertantlarla ünsiyyətdə olmağı;
  • pedaqogikanı, psixologiyanı, elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ilə bağlı sənədləri.

 

Doktorantura şöbəsinin müdiri

 

i.e.n. dos. Zülfüqar İbrahimli

 

İbrahimli Zülfüqar Hüseyn oğlu Bakı şəhərində orta məktəbi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti "Sənaye  iqtisadiyyatı və idarə etmə" fakültəsini, Bakı Dövlət Universitetinin "Hüquq" fakultəsini bitirib. O, 2002-ci ildə  08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” ixtisası üzrə namizədlik disertasiyasını müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Hal-hazırda ADİU-nun  elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır.Elmi iş stajı 28, o cümlədən pedagoji iş stajı 26 ildir. 

 

Məşğul olduğu elmi istiqamətlər

  

  • Biznesin idarə edilməsi;
  • Menecment;
  • İqtisadi-riyazi metodlar;

 

Z.İbrahimlinin çap olunmuş 55 elmi və elmi metodiki işi vardır. Onun xarici jurnallarda və konfrans materiallarında çap olunan işlərinin sayı - 15, dərs vəsaiti - 2, fənn proqramı - 9-dur.

 

ADNSU-da ali təhsilin doktorantura səviyyəsində təhsil fəlsəfə doktoruelmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir.

 

Doktorantura və dissertanturada kadr hazırlığı aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır

  

Riyaziyyat
1202.01Analiz və funksional analiz
1203.01Kompüter elmləri 
1211.01Diferensial tənliklər 
2002.01Deformasiya olunan bərk cism mexanikası 
2004.01Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi 

 

Kimya 
2301.01Analitik kimya 
2303.01Qeyri-üzvi kimya
2304.01Makromolekullar kimyası
2306.01Üzvi kimya 
2307.01Fiziki kimya 
2314.01Neft kimyası 
2316.01Kimyəvi kinetika və kataliz 
2318.01Kompozit materialların kimyası və texnologiyası 
2391.01Ekoloji kimya

 

Biologiya
2426.01Ekologiya (elm sahələri üzrə)

 

Fizika
2220.01Yarımkeçiricilər fizikası

 

Yer elmləri 
2504.01Geodeziya
2507.01Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları 
2512.01Ümumi və regional geologiya
2517.01Litologiya
2518.01Hidrogeologiya 
2519.01Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq 
2521.01Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı 
2523.01Quyuların qazılması texnologiyası 
2524.01Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi
2525.01Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı 
2526.01Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası  

 

Texnika elmləri 
3303.01Kimya texnologiyası və mühəndisliyi 
3306.01Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi 
3311.02Təbii mühitə, maddələrə, metariallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları 
3312.01Materiallar texnologiyası 
3313.01Maşınqayırma texnologiyası 
3313.02Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər 
3314.01Tibbi texnologiya
3315.01Metallurgiya texnologiyası 
3331.01Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri 
3335.01Nəzəri elektrotexnika 
3336.01Metrologiya və metroloji təminat
3337.01İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) 
3338.01Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) - texnika, riyaziyyat 
3340.01Elektrotexniki sistemlər və komplekslər 
3341.01Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər
3342.01Sənaye istilik energetikası 
3342.02İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) 
3343.01İstilik texnikasının nəzəri əsasları 
3344.01Yüksək gərginliklər texnikası 
3354.01Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı 
3361.01Bərk cism elektronikası, radio-elektron komponentləri, mikro və nanoelektronika 

 

İqtisad elmləri 
5304.01İqtisadi fəaliyyət növləri 
5312.01Sahə iqtisadiyyatı 
5310.01Dünya iqtisadiyyatı 
5311.01Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 

 

 

Filologiya elmləri 
5701.01Tətbiqi dilçilik

 

 

Doktorantura təhsili haqqında ətraflı məlumatı doktorantın yaddaş kitabçasından əldə edə bilərsiniz. 

 

Doktorantura şöbəsinin informasiya axtarış sistemi mövcuddur. Hal-hazırda doktorantura səviyyəsində 316 nəfər elmi fəaliyyətlə məşğul olur.

 

Son üç ildə 42 nəfər fəlsəfə doktoru diplomu alıb. 15 nəfər fəlsəfə doktoru, 5 nəfər elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ilkin müzakirəsini keçib və əsas müdafiəyə tövsiyə olunub. Onların elmi nəşrləri Ali Attestasiya Komissiyasının tələblərini ödəyir və dissertasiyaları antiplagiat sistemində yoxlanılıb.

 

Doktorantın yaddaş kitabçası: ADNSU-DYK.pdf

 

2020/2021-ci tədris ilində doktoranturaya qəbul aparılacaq ixtisasların siyahısı: Ixtisaslar.pdf , Proqramlar , suallar (PDF).

 

“Fəlsəfə” fənni üzrə qəbul imtahanının proqramı və suallar: Felsefe-QİPS.pdf , suallar(az), suallar(rus)

 

“Xarici dil” fənnləri üzrə minimum imtahanının proqramı və suallar: XD-MİPS.pdf