Əlaqə

 

Ad,SoyadVəzifəƏlaqə
Qardaşova LətafətŞöbə müdiri latsham@yandex.ru l.qardashova@asoiu.edu.az
Əsgərova NərgizBöyük müfəttiş 
Həsənova Yeganə Müfəttiş