Əlaqə

Magistratura bölməsinin dekanı       

 

t.e.n., dos. Əzizağa Qurbanov

 

Əlaqə nömrəsi    

   

+994 12 598 52 47