Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti magistr hazırlığına Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasının çoxpilləli ali təhsil sistemində magistr hazırlığı (magistratura) haqqında əsasnamə»yə uyğun olaraq 1997/1998-ci tədris ilindən  başlanılmışdır.

 

Universitetin magistratura səviyyəsində magistr hazırlığı 7 fakültədə ixtisas və ixtisaslaşmalar üzrə, “Biznesin idarə lunması üzrə magistrlərin hazırlanması və professor müəllim heyətinin təkmilləşdirilməsi” (MBA) və “Ətraf mühit və neft sənayesi” (TEMPUS) çərçivəsində  Beynəlxalq proqramlar üzrə əyani təhsil forması ilə aparılır.