İxtisaslar
 Geoloji-Kəşfiyyat fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
 050602Geologiya mühəndisliyi 
050603Hidrogeologiya mühəndisliyi
050604Geofizika mühəndisliyi
050605Dağ-mədən mühəndisliyi

 

 Qaz-Neft-Mədən fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
050606Neft-qaz mühəndisliyi
050607Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
050651Geofizika mühəndisliyi
050605Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi


 

 Kimya texnologiya fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
060641Kimya mühəndisliyi
050649Ekologiya mühəndisliyi
050651Fövqəladə hallar və həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  mühəndisliyi


 

 Neft-mexanika fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
050601Materialşünaslıq mühəndisliyi
050610Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
050625Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
050630Mexanika mühəndisliyi
050646Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

 

 

 Energetika fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
050608Elektroenergetika mühəndisliyi
050609İstilik energetikası mühəndisliyi
050626Elektrik mühəndisliyi

 

 

 Informasiya Texnologiyaları və İdarəetmə fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
050509Kompüter elmləri
050624Cihazqayırma mühəndisliyi
060627Elektronika, telekommunikasıya və radiotexnika mühəndisliyi
050628Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
050628Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (Tempus proqramı)
050629Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
050632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
050631Kompüter mühəndisliyi
050647Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
050648Biotibbi texnika mühəndisliyi
050655İnformasiya texnologiyaları
050656Sistem mühəndisliyi

 

 

 İqtisadiyyat və Menecment fakültəsi
 İxtisas koduİxtisas
050401Dünya iqtisadiyyatı
050405İstilik energetikası mühəndisliyi
050407Menecment
050408Marketinq
050409Biznesin idarə edilməsi