Geologiya

“Neft-qaz mədən geologiyası” kafedrasının tarixi

Kafedra müdiri, Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor – Bağırov Bağır Əli oğlu.

498-74-55 (iş tel.), 4-62 (daxili nömrə)
email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.”>b.bagirov.36@mail.ru.

İş vaxtı:  8.30 – 18.00
“Neft-qaz mədən geologiyası” kafedrası 1988-ci ildə yaradılmışdır. Kafedrada müasir tələblərə cavab verən mühəndis, bakalavr və magistr hazırlığını təmin etmək üçün  müvafiq fənlərin tədrisinə geniş yer verilmişdir. Riyazi üsullar, ehtimal nəzəriyyəsi və başqa dəqiq elmlərin geologiyada tətbiqi və onların kompüterlə realizəsi rəqabətə davamlı məzunların yetişdirilməsinə imkan vermişdir.
Hal-hazırda kafedrada «Neft və qazın geologiyası»  ixtisası üzrə bakalavr, «Neft-qaz mədən geologiyası» və «Dəniz neft və qaz yataqlarının geologiyası» üzrə magisrt hazırlığı həyata keçirilir.  Bundan əlavə kafedra əməkdaşları Neft və sənaye Universitetinin  digər ixtisasları  üzrə də dərslər keçirir.
Hal-hazırda  kafedrada  2  professor,  2  dosent,  3  assistent,  2 laborant işləyir.

Tədris olunan fənlər

Bakalavr səviyyəsi
1 Mədən geologiyası
2 Hidrogeologiya
3 Neft-qaz resursları və ehtiyatlar
4 Riyazi geologiya
5 Neft-mədən geologiyasının müasir problemləri
6 Nef-qaz yataqlarının işlənilməsinin geoloji əsasları
7 Nef-qaz yataqlarının işlənilməsinin  yeni üsulları
8 Quyularin istismarının geoloji təminatı
9 Dəniz neft-qaz yataqlarının işlənilmə problemləri
10 Müasir geoloji-texnoloji üsullar
11 Neft ehtiyatlarının mənimsənilmə üsulları
12 Laylara suvurma prosesinin geoloji əsasları
13 Neft-mədən geologiyası
14 Neft-qaz mədən geologiyası
15 Neft-mədən geologiyası və geofizikası

Magistr səviyyəsi
1 Neft-qaz yataqlarının işlənilmə xüsusiyyətləri
2 Geoloji riyazi üsullarla xəritəalma
3 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsində təsnifat üsulları  və neftvermənin modelləşdirilməsi
4 Lay parametrlərinin dəyişməsinə və işlənilmə prosesinə nəzarət
5 Laylara süni təsir üsullarının geoloji əsasları
6 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsində sistem analiz
7 Geoloji müxtəliflik və onların yanaşma üsulları
8 İstismar obyektlərinin seçilmə üsulları
9 Neft-qaz yataqlarının ehtiyatlarının geoloji riyazi modelləri
10 Neft yataqlarının işlənilməsinə hidrokimyəvi nəzarət
11 Dəniz yataqlarının işlənilmə xüsusiyyətləri
12 Dəniz yataqlarının işlənilməsi sistemləri
13 Yataqların  geoloji modelləri
14 Neftvermənin modelləri və geoloji  interpretasiya
15 Yataqlarda dinamik proseslərə geoloji nəzarət
16 Laylara suvurma  üsullarının geoloji əsasları
17 Geoloji  tədqiqatlara sistemli yanaşma
18 Dəniz yataqlarında istismar obyektlərinin secilmə prinsipləri
19 Neft ehtiyatlarının  geoloji- riyazi     modelləri
20 Neft yataqlarının hidrokimyəvi tədqiqatları
21 Mədən geologiyası
22 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinin geoloji əsasları

Kafedra əməkdaşlarının siyahısı

1.
1.    Bağırov Bağır Əli oğlu – geol.-mineral.elmləri doktoru, professor
4-62 (daxili nömrə),  email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.”>b.bagirov.36@mail.ru.

2.     Salmanov Əhməd Mais oğlu – geol.-mineral.elmləri doktoru, professor
4-53 (daxili nömrə),  email: ahmed.salmanov@socar.az
3.     Mircəfərov Məsud Əbdülhüseyn oğlu – geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent
4-53 (daxili nömrə).
4.      Məhərrəmov Fuad Fərhad oğlu – geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent
4-53 (daxili nömrə),  email: fuadabid@mail.ru
5.      Abdullayeva Lalə Əkbər qızı –Yer elmləri fəlsəfə doktoru, assistent
4-53 (daxili nömrə),  email: ablala@mail.ru
6.      Şərifov Cəfər Cabbar oğlu – assistent
4-53 (daxili nömrə)
7.      Zeynalova Sevil Adil qızı – assistent
4-53 (daxili nömrə), email: z7sevil@mail.ru

Tədris köməkçi heyətin siyahısı

1.  Rəhimov Fuad Namiq oğluv – laboratoriya müdiri
2.      İsmayılova Bilqeyis Hacıağa qızı – laborant
3.  Səfəralıyeva Mehranə Qəhrəman qızı – laborant
4.  Səlimzadə Vəfa Zəka qızı – laborant

Tədris vəsaitlərin siyahısı

1.         «Neft-qaz mədən geologiyası» dərslik;
2.         «Neft-qaz mədən geologiyası» metodik göstəriş;
3.         «Mədən geologiyası» metodik vəsait;
4.         «Quyuların istismarının geoloji təminatı» metodik vəsait;
5.         Bakalavr hazırlığı ücün fənn proqramları;
6.         Magistr hazırlığı ücün fənn proqramları;
7.         «Neft-qaz mədən geologiyası və geofizikası» metodik vəsait;
8.         «Neft-qaz mədən geologiyası» metodik vəsait;
9.         «Geologiya və geoloji xəritəalma» metodik göstəriş;
10.         «Neft-qaz yataqlarının öylənilməsində hidrokimyəvi nəzarət»metodik    göstəriş;
11.         «Методы подсчета запасов нефти и газа» metodik göstəriş;
12.         «Neft-qaz yataqlarının hidrogeologiyasının əsas məsələlərinə dair» metodik göstəriş;
13.         «Hidrogeologiya və neft yataqlarının suları» proqram və metodik göstəriş;
14.         «Riyazi geologiyanın əsasları» metodik göstəriş;
15.         «Neft-qaz hidrogeologiyanın əsas məsələlərinə dair» metodik göstəriş;
16.         «Новые методы увеличения нефтеотдачи пластов  при разработке  нефтяных месторождений» metodik göstəriş;
17.         «Neft-qaz yataqlarının işlənilməsində yeni üsullar» metodik göstəriş;
18.         «Методика выявления дифференциации запасов нефти» metodik göstəriş;
19.         «Методика выделения эксплуатационных  объектов в разрезе многопластовых месторождений» metodik göstəriş;
20.         «Dəniz yataqlarının işlənilmə xüsusiyyətləri» metodik göstəriş;
21.          «Neft və qaz ehtiyatlarının  həcm və statistik  üsullarla hesablanması» tapşırıqlar və metodik göstərişlər;
22.         «Layların    neftveriminin artırılmasının yeni üsulları» metodik göstəriş;
23.         «Основные методы определения остаточных запасов нефти» metodik göstəriş.

2010-2015-illər  ücün aparılan elmi-tədqiqat işinin mövzusu: «AZƏRBAYCANIN   DƏNİZ  NEFT-QAZ
YATAQLARININ    RASİONAL     İŞLƏNİLMƏSİNİN  GEOLOJİ  ÜSULLARLA  ƏSASLANDIRILMASI»

Kafedra üzrə elmi-tədqiqat işinin mövzusu : “ Abşeron arxipelaqı yataqlarının işlənilməsinin rasional aparılması üçün
geoloji-texnoloji tədbirlərin əsaslandırılması”.

Kafedranın nəzdində  «Neft  və qaz yataqlarının işlənilməsinin ğeoloji əsasları»  elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Laboratoriya 1989-cu ildə yaradılmışdır. Burada 1 baş elmi işçi, 1 böyük elmi işçi, 2 aparıçı mühəndis və 1 mühəndis çalışır. Onların fəaliyyətinin nəticəsi olaraq bir sıra fundamental və tətbiq əhəmiyyətli elmi-tədqiqatlar başa çatdırılmışdır.
Elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri,  AMEA-nın müxbir üzvü geol.-mineral.elmləri doktoru, professor – Bağırov Bağır      Əli oğludur.
Elmi-tədqiqat  laboratoriyası üzrə elmi-tədqiqat işinin  mövzusu: “ Bakı  arxipelaqı yataqlarının işlənilməsinin rasional başa çatdırıl-      masının    geoloji-texnoloji  təminatı”.
İçracılar:
1. B.Ə.Bağırov  – elmi rəhbər,
2. F.F. Məhərrəmov  – böyük elmi işçi, geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent;
3. L.Ə. Abdullayeva – aparıcı mühəndis,  Yer elmləri fəlsəfə doktoru;
4. G.T. Abdullayeva – aparıcı mühəndis;
5. N.İ. Məmmədova – mühəndis