“Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası

ADNSU-nin rektorunun 03.02.2016-cı il № 04-151 saylı əmrinə əsasən “Yanacaq-enerji kompleksi sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” və “Neft emalı və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedralarının bazasında “Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası yaradılmışdır.

Kafedrada bakalavriat və magistratura pilləsində 88 fənntədris edilir: “Neft-qaz sənayesinin idarə edilməsi”, “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”, “Maliyyə”, “Sənayedə investisiya və innovasiya siyasəti”, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “Menecment”, “İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment”,”Biznesin təşkili”, “Maliyyə”, “İqtisadi informatika” “Strateji planlaşdırma və idarəetmə”, “Strateji menecment”, “Menecmentin tarixi və metodologiyası”, “Tədqiqat üsulları”,  “Menecmentin müasir problemləri” və s. fənlər tədris olunur.

Kafedrada enerjikompleksi,neft emalı və neft-kimya sahələrinin müxtəlif istiqamətləri üzrə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir.

Kafedrada son 5 ildə bu istiqamətdə 135 elmi məqalə, 10 dərs vəsaiti və metodiki göstərişlər dərc edilmişdir.

Kafedrada  bakalavriat və magistratura pilləsində “Sənayenin təşkili və idarə olunması”, “Marketinq”, “Menecment” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

Hal-hazırda kafedrada 38 əməkdaş çalışır. Onlardan: professor-2; 1 nəfər 0,5 ştat professor; dosent-14; 1 nəfər 0,5 ştat əvəzçi dosent; baş müəllim-4;  i.e.n., 0,75  ştat baş müəllim-1; assistent- 3; i.f.d. assistent-2;  0,5 ştat assistent- 1; baş laborant-5, laborant-4 nəfər.

 

Kafedramüdiri ,professor                                Q.S.Süleymanov

   

            

     

 

 

ADNSU-nin “Enerjivəneft-kimyasahələrininiqtisadiyyatı  vəmenecment”  kafedrasınınəməkdaşlarıhaqqında M Ə L U M A T

№-si Soyadı .Adı .Atasınınadı. Vəzifəsi Təhsili,elmidərəcəsi
1 SüleymanovQəzənfərSalman professor, kafedramüdiri Ali, i.e.d.
2 FərzəliyevMehralıMəhəmməd professor Ali, i.e.d.
3 HüseynovArifGüləhməd 0,5 professor Ali, i.e.d.

 

4 Əliyev Mahir Əlişah dosent Ali, i.e.n.
5 AbdinovRamizMobil dosent Ali, i.e.n.
6 AbbasovHəmidMurtuzəli dosent Ali, i.e.n.
7 GülmalıyevaRənaHəvasət dosent Ali, i.e.n.
8 KərimovKərimSeyidrza dosent Ali, i.e.n.
9 MəmmədovaZülfiyəHəsən dosent Ali, i.ü.f.d.
10 MirheydərovaArzuİslam dosent Ali, t.e.n.
11 MəmmədovaEsmiraHamlet dosent Ali, i.e.n.
12 SəlimovƏliHüseynağa dosent Ali, i.e.n.
13 HüseynovaÜlviyyəYasin dosent Ali, i.ü.f.d.
14 AğasəfİmranMəmməd dosent Ali, i.e.n.
15 KazımovVaqifƏləsgər dosent Ali, i.e.n.
16 BabayevMəzahirTalış dosent Ali, i.e.n.
17 ƏliyevaŞəmsTeyyub dosent Ali, i.e.n.
18 İsayevKamranHidayət dosent Ali, i.e.n.
19 Novruzov Atif Əkbər 0,75 b.müəllim Ali, i.e.n.
 

 

20

 

 

AbdullayevaKönülSalman

 

 

b.müəllim

 

 

Ali

21 HüseynovaNigarİmran b.müəllim Ali
22 MəmmədovÇingizRza b.müəllim Ali
23 DadaşovaNurxanımNizaməddinqızı b.müəllim Ali
24 İbrahimovaSədaqətVəli assistent Ali, i.ü.f.d.

 

25 ƏləkbərovaElmiraXanağa assistent Ali, i.ü.f.d.
26 CəlilovaSimaCəlil assistent Ali
27 MəmmədzadəŞəfayətYəhya assistent Ali
28 ŞahverənovaEmiliyaXanhüseyn assistent Ali
29 Cəbrayılov Rəşid Əhməd 0,5 assistent Ali
30 MirzəliyevaSonaMirzalı böyüklaborant Ali
31 Şeydai Türkan Əli böyük laborant Ali
32 Muradova Sona Rauf böyük laborant Ali
33 Sədrəddinova İradə Hüseynağa böyük laborant Ali
34 İsmayılova Humay Vahid böyük laborant Ali
35 Teymurova  Məxmər Qənimət laborant Ali
36 Cəfərova Nərmin Şahin laborant Ali
37 Nuriyeva Xanımbacı Nazim laborant Orta ixtisas
38 Hüseynova Ziyada Hafiz laborant Orta ixtisas

 

 

     

Kafedramüdiri,   professor                                             Q.S.Süleymanov