Kimya və q/üzvi maddələrin texnologiyası

KİMYA VƏ QEYRİ-ÜZVİ  MADDƏLƏRİN  TEXNOLOGIYASI  KAFEDRASI

“Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrası 04 fevral 2016-cı il tarixində “Ümumi və qeyri-üzvi kimya”, “Üzvi və bioloji kimya”, “Fiziki və analitik kimya” və “Polimerlərin və qeyri-üzvi maddələrin emalı texnologiyası” kafedralarının birləşməsi nəticəsində yaranıbdır.

Hal-hazırda kafedrada 33 nəfər müəllim və 12 nəfər laborant işləyir. Kafedranın müdiri texnika elmləri namizədi, dosent Y.N.Qəhrəmanlıdır. Kafedranın 12 tədris laboratoriyası, 2 mühazirə və 2 məşğələ otağı var. Kafedrada 5 nəfər professor və 1 elmlər doktoru işləyir.

Professor və müəllim heyəti

1. Kafedra müdiri. Qəhrəmanlı Yunis Nəcəf oğlu  t.e.n,dosent

email:  yunis1m@yahoo.com

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;      4-22

 

 

 

2.Mirzai Cəbrayıl İsrafil oğlu   k.e.d., professor

email:  mirzaicabrayil@gmail.com

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66        4-89

 

3.Ağahüseynova Minirə Məhəmməd Əli qızı

k.e.d,  professor

email: minira_baku@yahoo.com

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

4. Yolçiyev Allahyar Bəxtiyar oğlu  k.e.d. professor

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66          5-24

 

5. Bağıyev Vaqif Laçın oğlu  k.e.d., professor

email:  bagiyev@yahoo.com

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66         5-24

 

 

 

6.Həşimov Fətdah Abdulla oğlu k.e.d., dosent

email: hashimov.fatdah@gmail.com

Əlaqə nömrəsi: (+99412)498-65-98          5-39

 

 

 

7. Həbibova Almas Qüdrət qızı k.e.n.,dosent

email: almas.khabibova@mail.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;     4-22

 

 

 

 

 

 

 

8.Abdullayeva Gülnarə Nail qızı

k.ü.f.d, dosent

email:  gulnare-abdullayeva@rambler.ru

Əlaqə nömrəsi: (+99412)4986533, 4-76

9.Xocayev Həsən Xoca oğlu k.e.n., dosent

email:  hasanxocayev45@mail.ru

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66     5-24

 

10. Qurbanova Zümrüd Ramazan qızı

t.e.n.,dosent

email: zumrud.qurbanova@bk.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;    4-22

 

11.Cəfərova Nahidə Əli qızı

k.e.n.,dosent

email:  jafarova-naxida@rambler.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;    4-22

 

 

 

12. İsmayılova Rəna Əvəzağa qızı

k.f.d.,dosent

email:  renaismailova-10@mail.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;   4-22

 

 
13.Adıgözəlova Mehparə Babaverdi qızı

k.e.n., dosent

email:  mehpareadigozelova@yahoo.com

Əlaqə nömrəsi: (+99412)4986533, 4-76

14. Qurbanova Rəna Vaqif qızı

k.e.n., dosent

email: rena06.72@yandex.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;   4-22

 

 

15.Cabbarova Natella Eyyub qızı

k.e.n., dosent

email:  nata.him@mail.ru

Əlaqə nömrəsi: (+99412)4986533, 4-76

16. Bafadarova Zemfira Malik qızı

k.e.n.,dosent

email: bafadarova.zemfira@mail.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;    5-42

 

17. Məmmədova Gülnurə Mustafa qızı  t.ü.f.d.,dosent

email: gulnure55@gmail.com

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;    5-42

 

18.Əliyev Sultan Qəşəm oğlu

k.e.n., dosent

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

19.Məhərrəmova Lətafət Musa qızı

k.e.n., dosent

email:  lala.maharramova@mail.ru

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66        5-24

 

 

20.Sultanzadə Sədaqət Sultan  qızı

k.e.n., dosent

email:  seydasultanzade@gmail.com

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66          5-24

21.Süleymanova Elmira İsmayıl qızı

k.e.n., dosent

email:  suleymanova44@mail.ru

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66           5-24

 

22. Hüseynova Tahirə Miryəhya qızı

k.e.n., dosent

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

23.. Bafadarova Hökumə Bafadar qızı

t.e.n.,dosent

email: hokuma.bafadarova@mail.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;      5-42

 

 

24. Məmmədova Lətifə Rəsul qızı

t.e.n.,dosent

email: mamedova-letifa@rambler.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-28-46;      5-16

 

25.Nadirov Pərviz Abduləli oğlu

k.e.n.,dosent

email:  parviznadirov@rambler.ru

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66        5-24

 

26.Muradxanlı Vida Qəzənfər qızı

k.e.n., dosent

email:  vmuradkhanova@yahoo.com

Əlaqə nömrəsi: (+99412)493-75-66         5-24

 

27.Salmanova Nazilə İsgəndər qızı

k.e.n., dosent

email:nazilya.salmanova@gmail.com

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

28.Məlikova Afaq Yardım qızı

k.e.n., dosent

Əlaqə nömrəsi: (99412)493-75-66         5-42

 

29.Əsədova İradə Böyük Ağa qızı

kimya elmləri namizədi, dosent

email:esedova.ira@mail.ru

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

 

 

 

 

 

30.Əmənullayeva Günel İsaq qızı

k.ü.f.d, assitent

email:emenullayevag@gmail.com

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

31.İsmayılova Sabirə  Sabir qızı

k.ü.f.d., assitent

Əlaqə nömrələri:  (99412)4986533, 4-76

32. Məmmədova Nərmin Elşən qızı

assistent

email: narmin.mamedova90@gmail.com

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24;      4-22

 

 

33.İskəndərova Səkinə Əlibaba qızı

müəllim

Əlaqə nömrələri:  (+99412)4986533, 4-76

 

 

TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİ

 

1.Qurbanova Almaz Qurban qızı                         təd.lab.müd.

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-22

2.Sadıqova Mehparə Yunis qızı                           böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-38

3.Camalova Rəna Hafiz qızı                                böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-22

4.Məmmədova Səlimə Hüseyin qızı                   böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 5-24

5.Həşimova Esmira Nazim qızı                          böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 5-24

6.Əhmədova Aysel Allahverdi qızı                    böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 5-24

7.Qocayeva İzora Məcid  qızı                             böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-76

8.Həsənzadə Gülşən Ağaverdi    qızı                 böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-76

9.Şahnəzərova Nərminə Musa qızı                    böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-76

10.Şərifova Teyfə Kamal qızı                                 laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-76

11.Əvəzova Gülnar İbad qızı                           böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-38

12.Quliyeva Tünzalə Hicran qızı                         böyük laborant

Əlaqə nömrələri:  (+99412)493-18-24; 4-22

 

“Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında

tədris olunan fənlərin

 S İ Y A H I S I

Fənn İstiqamət Tədris olunan semestr
1. Kimya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya

Kimya (Analitik kimya ilə)

050630

050624 050647

050609 050626

050610

050603 050646

050625

050601

050648

050649

050508

I

I

I

I

I

II

III

III

IV

III

I

III

I

2   Kimya-1

(Ümumi kimya)

050606 050607 I

I

3 Kimya-1

 

 

Kimya-1(Kimyanın əsasları)

050602 050604

050605

050651

I

I

I

III

4    Kimya-2

 

 

 

 

Kimya-2 (Tətbiqi üzvi kimya)

   050602

050605

050606

050607

050604

050651

III

II

III

III

III

IV

5 Kimya-3    050606

050607

IV

IV

6 Ümumi və qeyri-üzvi kimya -1 050641 I
7 Ümumi və qeyri-üzvi kimya -2   050641 II
8 Qeyri-üzvi kimya   050649 II
9 Fiziki kimya-1   050641 IV
10 Fiziki kimya-2   050641 V
11 Kolloid kimya   050641 V
12 Analitik kimya-1   050641 III
13 Analitik kimya-2   050641 IV
14 Analitik kimya   050649 IV
15    Üzvi kimya-1 050641 III
16    Üzvi kimya -2 050641 IV
17    Zərif üzvi sintezin prinsipləri 050641 V
18 Qeyri–üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası 050641 VI
19 Mineral gübrələrin kimyəvi texnologiyası 050641 V
20 Silikatlar, katalizatorlar və yapışdırıcı materialların  texnologiyası 050641.2 VIII
 21    Alternativ yanacaqların üzvi kimyası 060641.3

060641.4

II

II

 22 Müasir neft kimyası və neft emalı      proseslərinin kimyası və mexanizmi 060641.7

 

I

 

 23 Qeyri–üzvi maddələrin quruluş və xassələrinin tədqiqində yeni metodlar 060641.2 III
24 Qeyri-üzvi sintez prosesləri 060641.2 I
 25 Elektrokimyəvi və elektrotermiki proseslərin əsasları 060641.2 I
 26 Qeyri–üzvi maddələrin və materialların kimyəvi texnologiyası 060641.2 II
 27 Silikatlar istehsalının fiziki-kimyəvi əsasları 060641.2 II
 28 Yapışdırıcı maddələrin texnologiyası 060641.2 II
29 Katalizator və adsorbentlər  istehsalının fiziki-kimyəvi əsasları 060641.2 III
30 Qeyri-üzvi sintez prosesində nano texnologiyanın tətbiqi 060641.2 I
31 Qeyri–üzvi maddələrin istehsalında layihələndirmənin əsasları 060641.2 III
32 Tədqiqat üsulları

 

 060641

060649

060651

III

III

III