Neft-kimya texnologiyası və sənayenin ekologiyası

KAFEDRANIN QISA TARİXİ

“Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası”, “Neftin, qazın kimyası və emal texnologiyası”, “Kimya texnologiyasının mühəndislik əsasları” və “Üzvi maddələrin texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedralarının bazasında yaranmış “Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının yaranma tarixi Universitetin yarandığı 1920-ci ilə təsadüf edir. Bu kafedrada mütəxəssis hazırlığı müxtəlif  adlar altında  “Neftin texnologiyası”, “Neft kimyası” fakültələrində həyata keçirilmişdir.

Kafedranı R.H.İsmayılov, M.F.Nağıyev, Ə.M.Quliyev, M.İ.Rüstəmov kimi akademiklər bitirmişlər.

Müxtəlif illərdə kafedraya akad. R.H.İsmayılov, prof. L.A.Quxman,                    prof. K.Y.Əcəmov, prof. A.M.Troqubov, prof. C.M.Volox, prof. C.A.Baqaborov,       prof. R.Ə.Ləmbəranski, prof. M.Q.Məmmədli, prof. İ.A.Şıxıyev, prof. F.F.Muğanlinski, prof. N.Ə.Səlimova, prof. R.İ.Zeynalov, prof. Ç.Ş.İbrahimov, prof. S.Ə.Mustafayev rəhbərlik etmişlər.  2016-cı ildən kafedra müdiri vəzifəsini  t.ü.e.d.  Ə.A.Həsənov icra edir.

Kafedrada Azərbaycan yanar şistlərindən alternativ yanacaq mənbəyi kimi istifadə edilməsi, neft emalı zavodlarında alınan qazlardan yanacaq alınması, neftlərdən təbii neft turşularının alınması, neft emalı, neft-kimya prosesləri tullantılarının səmərəli tədqiqi, texnoloji proseslərin və aparatların hesablanma üsulları və optimal layihələndirilməsi istiqamətlərində elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedrada 47 əməkdaş, o cümlədən 5 professor, 1 t.ü.e.d., 1 k.ü.e.d., 21 dosent çalışır.

 1. Həsənov Ələkbər Ağasəf   dosent                               ü.e.d.
 2. İbrahimov Çingiz Şirin professor                    e.d.
 3. Səlimova Nigar Əzizağa professor                  e.d.
 4. Mustafayev Sabir Əli professor                       e.d.
 5. Əcəmov Keykavus Yusif professor                  e.d.
 6. Yusubov Fəxrəddin Vəli professor                  e.d.
 7. Yusifzadə Alina Alimovna dosent                   e.n.
 8. Axundov Elxan Əkrəm dosent                         e.n.
 9. Məmmədov Elbrus Əlihüseyn dosent            e.n.
 10. Məmmədova Rəna İsgəndər dosent                e.n.
 11. Əliyev Soltan Əsgərəli dosent                           e.n.
 12. Məmmədova Fəridə Məmməd dosent             e.n.
 13. Qurbanov Əzizağa Şıxı dosent                          e.n.
 14. Hüseynov Adıgözəl Səmidxan dosent              e.n.
 15. Cavadova Xədicə Adil dosent                            e.n.
 16. Qulieva Afaq Nəcəf dosent                                 e.n.
 17. Abdullayeva Maya Yadigar                  dosent  e.n.
 18. Atayev Mətləb Şıxbala  dosent                           e.n.
 19. Şirinova Dürdanə Bakir dosent                        e.n.
 20. Sultanova Gülnarə Cəmil                    dosent   e.n.
 21. Babayev Rauf Kamil dosent                               e.n.
 22. Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid dosent               ü.e.d.
 23. İbadova Sevinc Yadulla  dosent                        e.n
 24. Dədəyeva Gülşən Çingiz dosent                                      ü.f.d
 25. Hüseynova Mətanət Arif dosent                                      ü.f.d.
 26. Əliyeva Nərminə Tərlan dosent                         e.n.
 27. Məmmədova Nigar Əziz dosent                         e.n.
 28. Xələfova İradə Arif dosent                                                ü.f.d.
 29. Qəzvini Kəmalə Adil assistent
 30. Mustafayeva Rəna Eldar                                    kiçik elmi işçi
 31. Abbasova Ülviyyə Ələsgər                                  kiçik elmi işçi
 32. Bayramova Aygün Seymur                                   mühəndis
 33. Bəylərova Aygün Əkrəm                                        mühəndis
 34. Quliyeva Sevinc Nizami                                      laboratoriya müdiri
 35. Həsənova Səbunə Muzayyəddin                        laboratoriya müdiri
 36. Fərzəliyeva Leyla Bəyməmməd                          böyük laborant
 37. Məlikli Zemfira Elxan                                          böyük laborant
 38. Kərimova Nigar Asif                                             böyük laborant
 39. Cəlilova Həmayıl Mənsur                                    böyük laborant
 40. İbadova Reyhan Cümşüd                                    böyük laborant
 41. Bayramova Aytən Ramiz                                     böyük laborant
 42. Çələbiyeva Nuranə Nazim                                   böyük laborant
 43. Əliyeva Pərvanə Şahmurad                                             laborant
 44. Məmmədova Cəmilə Nadir                                              laborant
 45. Bağırova Lamiyə Tağı                                                        laborant
 46. Şükürova Leyla Almas                                                      laborant
 47. Abdullayeva Sevinc Sədaqət                                            laborant