Elektroenergetika

 “ELEKTROENERGETİKA” kafedrası 

“Elektroenergetika” kafedrası ADNSU-nun 03fevral 2016-cı il tarixli № 04-151 saylı əmrinə əsasən “Elektrik stnsiyaları”, “Elektrik şəbəkələri və sistemləri” və “Elektrotexnika və elektrik təchizatı”  kafedralarının birləşməsindən yaranıb.

ADNSU-nin № 04—282 saylı 08.04.2016-cı il tarixli əmrinə əsasən “Elektroenergetika” kafedrasının müdiri, t.e.n., dosent Aydın Qardaşxan oğlu Əliyevdir.

Kafedrada: 1- f.r.e.d. professor, 15-t.e.n. dosent, 4-baş müəllim, 2-assistent, 1-0,5 ştat assistent, 1-laboratoriya müdiri, 6-böyük laborant, 2-laborant, 2-tədris ustası fəaliyyət göstərir.

 “Elektroenergetika” kafedrasında:

 • 050608-“Elektroenergetika mühəndisliyi” (o cümlədən, TEMPUS proqramı), 050626-“Elektrik mühəndisliyi”, 050609-“İstilik energetikası mühəndisliyi” və 050628- “Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasları üzrə bakalavr;
 • 060608-“Elektroenergetika mühəndisliyi” (o cümlədən, TEMPUS proqramı) ixtisasının: 060608T-“Elektroenergetika” (TEMPUS proqramı çərçivəsində), 060608-1 “Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi”, 060608-2 “Elektrik şəbəkələri və sistemləri”, 060608-3 “Elektrik təchizatı” (sahələr üzrə) ixtisaslaşmaları və 060628-“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasının: 060628-EM “Enerji menecmenti” (TEMPUS proqramı çərçivəsində) ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.“Elektroenergetika” kafedrasının əməkdaşlarının siyahısı
  1. Əliyev Aydın Qardaşxan oğlu                                   dosent, kafedra müdiri
  2. Kazımzadə Qumral-Rəna Zəki qızı                           professor
  3. Zöhrabov Aris Eyub oğlu                                            dosent
  4. Kələntərov Vaqif Ağasəlim oğlu                                 dosent
  5. Beydullayev Məhəmməd Ələkbər oğlu                      dosent
  6. Mirzəyeva Sevinc Marlen qızı                                     dosent
  7. Müfidzadə Nahid Abdulla oğlu                                   dosent
  8. Hüseynov Emin Nemətoviç oğlu                                dosent
  9. Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu                             dosent
  10. Hüseynov Tağı Şaban oğlu                                           dosent
  11. Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu                                     dosent
  12. Yusifova Sona Bəhlul qızı                                            dosent
  13. Həmidov Mustafa Həmid oğlu                                   dosent
  14. Muradova Rəhilə Əli oğlu                                            dosent
  15. Vəliyeva Təranə Dilən qızı                                            dosent
  16. İsmayılova Gülgəz Gülağa qızı                                    dosent
  17. Əliyev Ədalət Əsgər oğlu                                              baş müəllim
  18. Bayramov Bəşir Nəcəf oğlu                                          baş müəllim
  19. Məmmədov Ramiz Xəsməmməd oğlu                       baş müəllim
  20. Bayramov Mübariz Pirvələd oğlu                               baş müəllim
  21. Babayeva Sonaxanım Sabir qızı                                  assistent
  22. İsgəndərova Zərifə Əsgər qızı                            5 ştat assistent
  23. İsmiyeva Natəvan Hamlet qızı                             laboratoriya müdiri
  24. İsmayılova Şükufə İsmayıl qızı                                böyük laborant
  25. Həsənov Gültəkin Ürfət qızı                                     böyük laborant
  26. Cəbiyeva Şahnaz Rüstəm qızı                                   böyük laborant
  27. Əlicanlı Eldar Xosrov oğlu                                       böyük laborant
  28. Əsədova Vəfa Rəşadət                                                böyük laborant
  29. Kutukokova Natalya Qriqoryevna qızı                   böyük laborant
  30. Ağayeva Aysel Şakır qızı                                                        laborant
  31. Vəliyeva Lətifə Faiq qızı                                                          laborant
  32. Qracova Şəhla Hüseyn qızı                                       tədris ustası
  33. İbrahimova Nigar İsə qızı                                         tədris ustası