13475024_726017100834561_720147887410009434_o

Gənclərə “sevgi mesajı”

Bəşəriyyət tarixində şüurlu insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğuliyyəti, təbiətin dərk edilməsi, biliklərin toplanması istər-istəməz öz əqli imkanlarını artırmağa səy göstərməyə vadar edib.
Davranış – insanın ictimai həyat şəraitində formalaşan hərəkət fəaliyyəti və rəftarıdır. Davranış insanın şəxsiyyəti, səciyyəvi xüsusiyyətləri, baxışı, zövqü və hadisələrə münasibətini aşkara çıxarır. Bu formalar insanın ictimai həyatı prosesində, onun tərbiyəsi nəticəsində yaranır. Lakin ictimai normalara əsl münasibəti daxili inam və dünyagörüşü ifadə etdiyindən davranışın süni və ya təbii olduğunu müəyyənləşdirmək üçün onu yalnız xaricən, mövcud normalarla müqayisə etmək yox, onun daxili motivini aydınlaşdırmaq lazımdır. Elmin müasir səviyyəsinə uyğun olaraq davranış ictimai, psixoloji, məntiqi, mənəvi, estetik və s. baxımdan öyrənilir.
İnsan öz sevgisi ilə ömrün yeni bir pilləsinə qədəm qoyur. Yer üzündə sevgisiz insan tapmaq qeyri-mümkündür. Buraya insanın doğma, yaxın adamlarına, həqiqətə, xeyirxahlığa, dövlətinə, vətənə, Allaha, çalışdığı, təhsil aldığı yerə və s. sevgisi daxildir. Gəlin görək biz hamımız bu normalara riayət edirikmi? Təhsil aldığın universitetə sevgi ilə, məhəbbətlə, dərin hörmətlə yanaşmalı, onu təmsil edərkən belə, harada olmağından asılı olmayaraq bu universitetə layiq bir gənc kimi aparmalısan.
Universitetimiz tarixi bir mərhələ yaşayır, hamımızın təfəkkür tərzi dəyişir. Bu, çox incə məqamdır. Güman edirəm ki, sizin və bizim olan bu universitetimizdə əsaslı dəyişiklik məhz bu üslubdan, bu məqamdan yararlanacaq, milli xüsusiyyətlərimizi, həmişəyaşar adət və ənənələrimizi unutmamaq şərti ilə qabaqcıl dünya dəyərlərini, dünyanın gənclik hərəkatlarını, zövqləri, estetik bilikləri təbliğ edən bir universitet olacaq.
Əminliklə deyə bilərəm ki, çox yaxın zamanlarda universitetimiz dünya universitetlərinin reytinq cədvəlində ön sıralardan birində öz layiqli yerini alacaq. Gəlin biz də – istər tələbələr, istərsə də universitetin əməkdaşları – məhz bu sahədə tələb olunan normalara riayət edərək səylə çalışaq.

Bahar Babayeva
/Əsaslı Kitabxananın əməkdaşı/