Card image cap

ADNSU-nun elektron kitabxanasına 9000 adda elektron jurnal əlavə olunub

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Əsaslı kitabxanası, Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu çərçivəsində oxuculara elektron informasiya təminatçısı kimi fəaliyyət göstərir.

19.06.2017-ci il tarixindən etibarən EBSCO elektron nəşriyyatına daxil olan 9000 adda elektron jurnal (onlardan 7851-i resenziya olunan) ADNSU oxucuları üçün açıqdır (search.ebscohost.com).