Card image cap

ADNSU-nun Əsaslı kitabxanasında növbəti kitab sərgisi təşkil olunub

Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Əsaslı kitabxanasında növbəti kitab sərgisi təşkil olunub. Sərgidə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində texniki, ictimai-siyası və bədii sahələri əhatə edən kitablar və jurnallar yer alıb. Kitablar kitabxananın oxu zalında açıq rəf üsulu ilə oxucuların istifadəsinə verilib.

Kitabların siyahısını oxuculara təqdim edirik:

 

Azərbaycan-ərəb dili danışıq kitabçası. B. 2017 

Neruda Pablo. “Sevginin iyirmi poeması”. Veinta poeması. B. 2017

Bayramov Q. “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi”. B. 2004

Bellou Sol. “Hersoq”. B. 2013

Böll Haynrix. “İki roman”. B.2013

Cabbarov T.Q., Rzayeva G.H. “Keyfiyyətin idarə olunma sistemi”. B. 2017

Dikkens Çarlz. “Oliver Tvist”. B. 2014

Dünya dramaturgiyası. I cild. B. 2014

Əhmədov H. “Azərbaycan təhsilinin inkişafı stragetiyası”. B. 2010

Əhmədov N.B. “Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi - 2014”. B. 2014

Əhmədova S. “Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses”. B. 2013

Əsgərov Ş. “Təhsilimiz: dünən, bu gün, sabah”. B. 2003

Ərəb ədəbiyyatı antologiyası. B. 2015

Fitsgerald Frensis Skot. Seçilmiş əsərləri. B. 2011

Göyüşov Ş.Z. “Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası”. B. 2017

Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri. B. 2014

İbrahimov R. Dənizdə və quruda neft-qaz quyularının qazılması zamanı yaranan qəzalı mürəkkəbləşmələr və neft-qaz-su təzahürləri ilə mübarizə. B. 2017

İstilik energetikası kafedrasında magistr pilləsində tədris olunan fənn proqramlarının toplusu. B. 2017

Abdullayev K.M., Məmmədova C.P., Nəsirov Ş.N., Babayeva S.Ş., Abdullayeva G.K. “İstilik energetik qurğularının köməkçi avadanlıqları”. B. 2017

XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası. I, II, III cild. B. 2011

Kenzaburo Oe. Seçilmiş əsərləri.  B. 2014

Kertes İmre. “Talesiz”. B. 2017

“Kişi, Qadın və Çətir”. B. 2017

Kinq Stiven. Seçilmiş əsərləri. B. 2017

Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası. B. 2015

“Maye karbohidrogen qazlarının istehsal prosesləri və avadanlıqları”. Məmmədxanova S.Ə., Həsənov Ə.A. B. 2017

Məmmədov N.Y., Musayev Ə.M. Ali riyaziyyat kursu. II hissə. B. 2017

Məmmədova N.Ə., Məmmədxanova S.Ə., Hüseynova M.A. “Qaz xammalları əsasında üzvi maddələrin kimyası və texnologiyası”. B. 2017

Mərdanov M. “Azərbaycan təhsili: islahatların uğurlu nəticələri 2009-2010-cu illər”. B. 2010.

Mərdanov M. “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində”. B. 2009

Moriak Fransua. Seçilmiş əsərləri. B. 2013

Osmanov S.C., Vəzirov F.X. “Elektrik mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası”. B. 2017

Pryaxin G. “Xəzər yuxuları”. B. 2017

Rable Fransua. “Qarqantua və Pantaqruel”. B. 2014

Saqan Fransuaza. Seçilmiş əsərləri. B. 2014

Həsənov Ə.A., Atayev M.Ş., Hüseynov A.S., Qəzvini K.A. “Texnoloji proseslərin nəzəri əsasları”. B. 2017

Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası. B. 2017

Trifonov Yuri. Seçilmiş əsərləri. B. 2017

Vulf Tomas. Seçilmiş əsərləri. B. 2017

Gənc yazarların ədəbiyyat almanaxı “Yeni söz”. B. 2017

Zolya Emil. Seçilmiş əsərləri. B. 2017