Card image cap

ADNSU-nun Əsaslı Kitabxanasında yeni nəşrlərin sərgisi keçirilib

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Əsaslı kitabxanasında kitabxana fonduna daxil olmuş Azərbaycan, rus və ingilis dillərində yeni kitabların sərgisi oxucuların istifadəsinə verilib. Sərgi Əsaslı kitabxananın oxu zalında təşkil olunub.

 

Kitabların siyahısını oxuculara təqdim edirik.

 

        1.Həbibov İ.Ə. və başq. "Çertyojun tərtib edilmə qaydaları və həndəsi qurmalar",  Dərs vəsaiti, 2017

        2.Həbibov İ.Ə. və başq. "Mühəndis geoloji qrafika", Metodik göstəriş, 2017

        3.Cəfərova A.N. "Fizika fənninin mexanika bəhsindən mühazirələrin konspekti", Dərs vəsaiti, 2016

        4.Əmirov F.Ə, Ayralova T.İ. "Çoxfunksiyalı aşqarların və plastifikatorların alınması və istifadəsi", Dərs vəsaiti, I hissə, 2016

        5.Əmirov F.Ə, Ayralova T.İ. "Çoxfunksiyalı aşqarların və plastifikatorların alınması və istifadəsi", Dərs vəsaiti, II hissə, 2016

        6.U.Ələkbərov. "İnsan inkişafının əsasları", Dərslik, 2016

        7."İnsan və biosfer"(MaB, UNESCO), Azərbaycan Milli komitəsinin əsərləri, İllik nəşr, №10,11, 2016

        8.Azərbaycan rəqəmlərdə, 2016

        9.Э.Axундова. "Ильхам Алиев", 2016

       10.Эфендиева З.Д."Информфционный справочник о месторождениях  полезных ископаемых Азербайджана", 2016

       11.Применение нанотехнологий в неорганическом синтезе: углерод и его алльтропные формы" (Агаев Ф.Г, Мардахаев А.В,Пашаев Н.М, Хидиров А.Ш), Учебное пособие,2016

       12.Институт катализа и неорганической химии. 80 лет., 2016

       13.Azerbaijan journal of mathematic, January, 2017

       14.Proceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Volume I, 2016

       15.Proceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Volume II, 2016