“POSTKONFLİKT VƏZİYYƏTLƏRDƏ YENİDƏNQURMA VƏ BƏRPA” II BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANSI ISCRRPCS-2022

 

24-25 fevral 2022-ci il, Bakı, Azərbaycan

 

 

Təşkilatçı:                     Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

 

Sədr:                              Prof. M. Babanlı

Həmsədr:                      Prof.  R. Əliyev

  

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 

Sədr:               L. Qardaşova

Həmsədr:        T. Abdullayev

Üzvlər:            Q.Məmmədov, R.Camalov, S.Hüseynov, Ə.Babayev, Z.İbrahimli, N.Paşayev,

                       S.Yusifov, İ.Rüstəmov, S.Məmmədxanova, N.Əliyeva, R.İsmayılova,

                       G.Əliyeva, S.Salmanov, A.Dadaşova, K.Abdullayeva, S.Əmirova.

 

Konfransın məqsədi böhran  və bərpası tələb olunan  ərazilərin  əsas inkişaf sahələri üçün  bilik və təcrübənin  konsolidasiyasıdır. Bu konfrans geniş ictimaiyyətə konflikt sonrası inkişafı daha yaxşı başa düşməyə imkan verəcək.

 

 

KONFRANSIN MÖVZULARI

 

1.                   

Münaqişələrdən qaynaqlanan bərpa, yenidənqurma və məcburi köçürmə problemləri;

11.

Postkonflikt siyasətinin və planlaşdırmanın nəzəri məsələləri və modelləri;

2.                   

Təbii ehtiyatlar və onların ekoloji problemləri;

12.

Təsərrüfatlar və birliklər üçün iqtisadi təhlükəsilik də daxil olmaqla təhlükəsizlik;

3.                   

Qarabağın azad olunmuş bölgələrində yeraltı və yerüstü su hövzələrinin müasir durumu və kompleks istifadəsinin təşkili;

13.

Mühit problemlərin həllində yeni texnoloji yanaşmalar və materialların tətbiqi;

4.                   

Neft –kimya sənayesi və ekoloji təhlükəsilik;

14.

Biznesin və firmaların fəaliyyətinin bərpası və yenidən qurulması;

5.                   

Beynəlxalq içtimaiyyətin rolu;

15.

Biznes risklərinin azaldılması

6.                   

Qarabağın dini-tarixi abidələri və erməni vandalizmi;

16.

Mədəni-tarixi obyektlərin bərpası və yenidən qurulması;

7.                   

Şuşa şəhərinin tarixi-mədəni abidələri və onların işğaldan sonrakı vəziyyəti;

17.

Təhsil və elm;

8.                   

Qarabağın azad olunmuş bölgələrində faydalı qazıntı yataqlarının istismarının müasir vəziyyəti;

18.

Verilənlərin intellektual  analizinin (böyük verilənlər üzrə) modelləşdirilməsinin   monitorinqi və simulyasiya;

9.

Münaqişənin uzunmüddətli təsiri;

19.

Regionların iqtisadi inkişafı

10.

İqtisadi siyasətin prioritetləri;

20.

Enerji təhlükəsizliyi və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri

 

 

 

Orijinal işi əhatə edən (8 səhifəyə qədər), lakin bu tədqiqat sahələri ilə məhdudlaşmayan məqalələr qəbul olunur. Konfrans məqaləsi konfrans materiallarında (seçilmiş məqalələr isə Scopus, Web of Science, Elsevier-də indekslənmiş jurnallarda) dərc olunacaq.

 

 

BEYNƏLXALQ PROQRAM KOMİTƏSİ

 

 

A.Averkin, Rusiya

L.Qardaşova, Azərbaycan

A.Bayramov Almaniya

M.Nuriyev, Azərbaycan

B.Fəzlollahi, ABŞ

N. Yusupbekov, Özbəkistan

Q.Akperov, Rusiya

N.Yusifbəyli, Azərbaycan

Q. İmanov, Azərbaycan

R.Əliyev, Rusiya

Q.Həsənov, Azərbaycan

R. Polat, Türkiyə

E. Musəvi, İran

R.Əliyarov, Azərbaycan

F. Sadıkoğlu, Şimali Kipr

S.Ulyanov, Rusiya

H.Hamdan, Fransa, Böyük Britaniya

V. Onişemko, Ukrayna

K.Bonfiq, Almaniya

V. Ahmetov, Qazaxıstan

K. Şengelia, Gürcüstan

V. Nurani, İran

 

 

Konfransın  işçi dili:                             İngilis və Azərbaycan dili

 

Məqalələrin son təqdim edilməsi:      5 fevral 2022- Məqalələlərin təqdim edilməsi üçün son gün;

                                                              20 fevral 2022- Məqalələrin qəbul olunması  haqqında bildirişin verilməsi tarixi

 

Əlaqə nömrəsi:                                   ISCRRPCS-2022 Təşkilat Komitəsinin üzvü:  dos. R. İsmayılova,

                                                             Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,

                                                             telefon: +994055 411-63-74 (mobil), Bakı, Azadlıq prospekti 20

 

 

Məqalə təqdim etmək üçün elektron poçt ünvanı:                          rrpcs2022@gmail.com

 

 

 

Daha ətraflı məlumatı konfransın internet saytından da əldə etmək olar:

 

http://rrpcs2022-conf.asoiu.edu.az