Elan

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tələbə, məzunları və müəllimləri dünyada yeganə rəsmi Beynəlxalq rus dili imtahanını (ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному) Dövlət İmtahan Mərkəzində verərək rus dili üzrə bilik və bacarıqlarını sertifikatlaşdırmağa dəvət edir.  

 

ТРКИ imtahanının komponentləri:

 

  • Lüğət ehtiyatı və qrammatika

 

  • Oxu

 

  • Dinləmə

 

  • Yazı

 

  • Danışıq

 

İmtahanın mövcud üstünlükləri:

 

  • Məkan: onlayn və ya Dövlət İmtahan Mərkəzində;

 

  • Qiymət: səviyyədən asılı olaraq 80–120 AZN;

 

  • Hazırlıq: ödənişsiz rəsmi praktiki materiallar;

 

  • Keçid: hər komponent üzrə 66%;

 

  • Sertifikat: A1 səviyyəsi üçün 2 il, digər səviyyələr üçün müddətsiz.

 

 

Ətraflı məlumat: http://dim.gov.az/activities/exams/beyn-lxalq-rus-dili-imtahanlar/ 

 

Qeydiyyat: https://eservices.dim.gov.az/iexams/az/home.aspx