Beynəlxalq Əlaqələr

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 20-dən çox beynəlxalq şirkətlə əməkdaşlıq edir.