Azərbaycan Dili Təlimləri

Description:

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU) Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən əcnəbi tələbələr və əcnəbi vətəndaşlar üçün qısamüddətli Azərbaycan dili kursları təşkil edir.

 

Kursun məqsədi:

 

Bu kurs tələbələrə (Azərbaycan dilindən başqa dil bilikləri olan) Azərbaycan dilində səkkiz əsas bacarıq sahəsinə, yəni dinləmə, danışıq, oxuma, yazı, durğu işarələri, orfoqrafiya, qrammatika və lüğətə yiyələnmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kursun məqsədi dilin operativ idarəetməsini və arqumentləri idarə etmək və kifayət qədər tanış olduğu və ya bilmədiyi situasiyalarda ətraflı əsaslandırmanı inkişaf etdirməkdir. Həmçinin, kursda mədəniyyət, tarix, incəsənət, ünsiyyət, ətraf mühit, texnologiya, sağlamlıq və təhlükəsizlik, təhsil və s. daxil olmaqla aktual mövzuların müvafiq sahələrində tələbələrin ümumi biliklərini inkişaf etdirmək də nəzərdə tutulub.

Azərbaycan dilini bilənlər üçün akademik Azərbaycan dili kursu təklif edirilir.

 

Müddəti:

 

1/2 həftə

  

Broşür