Sessiyalar və Mövzular

ICEF2018 konfransına əsasən aşağıdakı mövzular daxildir:

Ənənəvi enerji mənbələri

 

            Enerji ötürülməsi və paylanması

            İstilik energetikası

            “Smart Grid”

            Enerji Qanunvericiliyi

            Energetika və Ətraf Mühit

 

Bərpa olunan enerji mənbələri

 

            Külək enerjisi

            Günəş enerjisi

            Enerji effektivliyi

            Okean/dəniz enerjisi

            Enerji toplayıcıları

 

Nüvə enerjisi mühəndisliyi (NES)

 

            Radioaktiv tullantıların utilizasiyası

            Yeni nəsil nüvə reaktorları

            Metsamor Nüvə Elektrik Stansiyası