Tələbə elmi cəmiyyəti ​

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və SƏNAYE UNİVERSİTETİ

Akademik Azad Mirzəcanzadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Tələbələrin 67-ci Elmi-Texniki konfransı

 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC) özündə elmi-tədqiqat, layihə, tətbiqi və yaradıcı fəaliyyət ilə məşğul olan tələbələri və magistrlərı, və həmçinin yuxarıda qeyd olunan tələbələrin fəaliyyətinə rəhbərlik edən professor, müəllim və elmi işçiləri cəmləşdirən ictimai təşkilatdır.

 

TEC-in fəaliyyəti istedadlı gənclərin dəstək edilməsinə və onların yaradıcı bacarıqlarının üzə çıxarılmasına, həmçinin tədqiqat, layihə və istehsalat fəaliyyətinə hazır olan kadr potensialının hazırlanmasına yönəlmişdir.TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİNİN ŞURASI

 

TEC-in sədri

 

Qəhrəmanlı Yunis Nəcəf oğlu, “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının müdiri, t.e.d., professor, 4-22; (+99412)4931824;

y.gahramanli@asoiu.edu.az

 

Katib

 

Abdullayeva Maya Yadigar qızı, “Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının dosenti, k.e.n., 4-63.

 

Üzvlər

 

 Geoloji kəşviyyat fakültəsi
SədrMehdiyev Eldar İsmayıl oğlu,dosent
Katib

Səfəraliyeva Mehranə Qəhrəman qızı - “Neft-qaz geologiyası” kafedrasının baş preparatoru

Üzvlər

Sultanova Aygün Nemət qızı, qrup 104.5

Şubina Sofya Sergeyevna, qrup 104.5

Abdurahmanova Sübhanə Tərlan qızı, qrup 117.6

Mirzəliyeva Mehri Mehman qızı, qrup 133.6

 

 

 Qaz-neft mədən fakültəsi
Sədr

Əliyev İnqilab Namiq oğlu - “Neft-qaz mühəndisliyi” kafedrasının assistenti

Katib

Namazova Gülnarə İzətulla qızı - “Neft-qaz mühəndisliyi” kafedrasının  böyük laborantı

Üzvlər

Kərimov İmaməddin Cəmaləddin oğlu, qrup A2247 Muxtarov Murad Namiq oğlu, qrup 287.5

 

 

 Kimya texnologiya fakültəsi
Sədr

Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid qızı - “Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının professoru

Katib

Cəfərova Nahidə Əli qızı - “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Üzvlər

Ağalı Ləman Məlik qızı, qrup 327.5

Əliyev Tuncay Vurğun oğlu, qrup 345.6

Səmədov Aydın İmran oğlu, qrup 390.6

 

 

 Neft mexanika fakültəsi
Sədr

Hüseynov Səyami Sənani oğlu - “Nanomateriallar və nanotexnologiyalar” ETL-in müdiri

Katib

Qurbanov Nurlan Arzu oğlu  - “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasının laborantı

 

 

 İqtisadiyyat və menecment fakültəsi
Sədr

Məmmədova Zülfiyyə Həsən qızı - “Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti

Katib

Sadıqova Səbinə Sabir qızı - “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının assistenti

Üzvlər 

Məmmədli Murad Aslan oğlu, qrup 711.6

Şabanlı Məmmədəli Adil oğlu, qrup 733.6

 

 

 Energetika fakültəsi
Sədr

Müfidzadə Nahid Abdulla oğlu - “Elektroenergetika” kafedrasının dosenti

Katib

Rəhimov Fəxrəddin Aydın oğlu - “İstilik energetikası” kafedrasının dosenti

Üzvlər 

Rəhimli İlham Nazim oğlu – “Elektromexanika” kafedrasının dosenti 

 İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi
Sədr

Abdullayev Vaqif Maarif oğlu - “Ümumi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru

Katib

Əliyev Timur Çingiz oğlu - “Cihazqayırma mühəndisliyi” kafedrasının assistenti

Üzvlər

İlyaslı Xəyal Əsədulla oğlu, qrup 6761.5

Əsgərova Leyla Fərrux qızı, qrup 640.5

 

KURATOR

 

Elm və texnika işləri üzrə prorektor

Əliyarov Rauf Yusif oğlu, g-m.e.d.

 

Ağa Axundovun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 66-cı ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI