Tələbə elmi cəmiyyəti ​

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və SƏNAYE UNİVERSİTETİ

 

8 noyabr Zəfər Gününə həsr olunmuş tələbələrin 70-ci elmi-texniki konfransı

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş 69-cu elmi-texniki konfransı

Saleh Balay oğlu Qocayevin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş ADNSU tələbələrinin 68-ci elmi-texniki konfransı

 

ARXİV

 

Akademik Azad Mirzəcanzadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Tələbələrin 67-ci Elmi-Texniki konfransı

 

Ağa Axundovun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş Tələbələrin 66-cı Elmi-Texniki Konfransının Materialları  

 

Saleh Balay oğlu Qocayevin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş ADNSU tələbələrinin 68-ci elmi-texniki konfransının proqramı

Saleh Balay oğlu Qocayevin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş ADNSU tələbələrinin 68-ci elmi-texniki konfransının materialları

 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC) özündə elmi-tədqiqat, layihə, tətbiqi və yaradıcı fəaliyyət ilə məşğul olan tələbələri və magistrlərı, və həmçinin yuxarıda qeyd olunan tələbələrin fəaliyyətinə rəhbərlik edən professor, müəllim və elmi işçiləri cəmləşdirən ictimai təşkilatdır.

 

TEC-in fəaliyyəti istedadlı gənclərin dəstək edilməsinə və onların yaradıcı bacarıqlarının üzə çıxarılmasına, həmçinin tədqiqat, layihə və istehsalat fəaliyyətinə hazır olan kadr potensialının hazırlanmasına yönəlmişdir.TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİNİN ŞURASI

 

TEC-in sədri

 

İsmayılov Elviz Ənvər oğlu , “Ümumi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının assistenti

 

Katib

 

Abdullayeva Maya Yadigar qızı, “Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının dosenti, k.e.n.

 

Üzvlər

 

 Geoloji kəşviyyat fakültəsi
Sədr

Abdullayeva Lalə Əkbər qızı - “Neft-qaz geologiyası” kafedrasının dosenti

Katib

Səfəraliyeva Mehranə Qəhrəman qızı - “Neft-qaz geologiyası” kafedrasının baş preparatoru

Üzvlər

Sultanova Aygün Nemət qızı, qrup 104.5

Şubina Sofya Sergeyevna, qrup 104.5

Abdurahmanova Sübhanə Tərlan qızı, qrup 117.6

Mirzəliyeva Mehri Mehman qızı, qrup 133.6

 

 

 Qaz-neft mədən fakültəsi
Sədr

Əliyev İnqilab Namiq oğlu - “Neft-qaz mühəndisliyi” kafedrasının assistenti

Katib

Namazova Gülnarə İzətulla qızı - “Neft-qaz mühəndisliyi” kafedrasının  böyük laborantı

Üzvlər

Kərimov İmaməddin Cəmaləddin oğlu, qrup A2247 Muxtarov Murad Namiq oğlu, qrup 287.5

 

 

 Kimya texnologiya fakültəsi
Sədr

Nadirov Pərviz Abduləli oğlu - “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Katib

Həsənova Fərqanə Çingiz qızı - “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Üzvlər

Əzizov Elsun Mahmud oğlu, qrup 306.7E , Əsgərova Dilşad Emil qızı, qrup 365.7

 

 

 Neft mexanika fakültəsi
Sədr

Hüseynov Səyami Sənani oğlu - “Nanomateriallar və nanotexnologiyalar” ETL-in müdiri

Katib

Qurbanov Nurlan Arzu oğlu  - “Maşınqayırma və materialşünaslıq” kafedrasının laborantı

 

 

 İqtisadiyyat və menecment fakültəsi
Sədr

Məmmədova Zülfiyyə Həsən qızı - “Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti

Katib

Sadıqova Səbinə Sabir qızı - “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının assistenti

Üzvlər

Məmmədli Murad Aslan oğlu, qrup 711.6

Şabanlı Məmmədəli Adil oğlu, qrup 733.6

 

 

 Energetika fakültəsi
Sədr

Müfidzadə Nahid Abdulla oğlu - “Elektroenergetika” kafedrasının dosenti

Katib

Rəhimov Fəxrəddin Aydın oğlu - “İstilik energetikası” kafedrasının dosenti

Üzvlər 

Rəhimli İlham Nazim oğlu – “Elektromexanika” kafedrasının dosenti 

 İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi
Sədr

Əliyev Timur Çingiz oğlu - “Cihazqayırma mühəndisliyi” kafedrasının dosenti

Katib

Xanməmmədova Elmira Ələsgər qızı – “İnformasiya sistemləri mühəndisliyi” kafedrasının assistenti

Üzvlər

Xuseynov Balakərim Elçin oğlu, qrup 603.7

Ramaldanova Nuriyə Elman qızı, qrup 668.7E

Hacıyeva Nəzrin Natiq qızı, qrup 668.7E

 

KURATOR

 

Elm və texnika işləri üzrə prorektor

Əliyarov Rauf Yusif oğlu, g-m.e.d.

 

Akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 67-ci ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI

 

Saleh Balay oglu Qocayevin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 68-ci ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ PROQRAMI

 

JURNAL

 

“Azerbaijan journal of chemical news” (tələblər)

 

JURNAL (ARXİV)

 

2019, №1(1)