Tələbə elmi cəmiyyəti (TEC)

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və SƏNAYE UNİVERSİTETİ

Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC) özündə elmi-tədqiqat, layihə, tətbiqi və yaradıcı fəaliyyət ilə məşğul olan tələbələri və magistrlərı, və həmçinin yuxarıda qeyd olunan tələbələrin fəaliyyətinə rəhbərlik edən professor, müəllim və elmi işçiləri cəmləşdirən ictimai təşkilatdır.

TEC-in fəaliyyəti istedadlı gənclərin dəstək edilməsinə və onların yaradıcı bacarıqlarının üzə çıxarılmasına, həmçinin tədqiqat, layihə və istehsalat fəaliyyətinə hazır olan kadr potensialının hazırlanmasına yönəlmişdir.

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİNİN ŞURASI

TEC-in sədri

Qəhrəmanlı Yunis Nəcəf oğlu, “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının müdiri, t.e.n., dosent, 4-22; (+99412)4931824; yunis1m@yahoo.com

Katib

Abdullayeva Maya Yadigar qızı, “Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının dosenti, k.e.n., 4-63.

Üzvlər

Geoloji kəşviyyat fakültəsi

Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu,dosent

Əliyeva Tənzilə Ağahüseyn qızı, assistent

Qaz-neft mədən fakültəsi

Məmmədov Fuad Faiq oğlu, dosent

Mansurova Samirə İlyas qızı, dosent

Əliyev Alı Ağasəməd oğlu, 241.4 saylı qrupun tələbəsi

Kimya texnologiya fakültəsi

Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid qızı, k.e.d., dosent

Əmənullayeva Günel İsaq qızı, k.ü.f.d., assistent

Neft mexanika fakültəsi

Məmmədov Şikar Hacı oğlu, dosent

Aslanov Cəmaləddin Nurəddin oğlu, dosent

İqtisadiyyat və menecment fakültəsi

Məmmədova Zülfiyyə Həsən qızı, dosent

Sadıqova Səbinə Sabir qızı, assistent

Energetika fakültəsi

Müfidzadə Nahid Abdulla oğlu, dosent

Rəhimov Fəxrəddin Aydın oğlu, dosent

İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi

Məmmədov Rəhim Qurban oğlu, dosent

Hacıyev Rafiq Qəhrəman oğlu, dosent

KURATOR

Elm və texnika işləri üzrə prorektor

Əliyarov Rauf Yusif oğlu, g.m.e.d.