13443255_726509530785318_5784594241351222046_o

Ümumi şöbə və onun gördüyü işlər

ADNSU-da fəaliyyət göstərən bir çox şöbə və bölmələr var ki, şöbə olaraq kiçik görünsələr də universitetin iş prosesində böyük məsuliyyət daşıyıcılarıdır. Belə şöbələrdən biri də Ümumi şöbədir. Ümumi şöbənin işini üç nəfər əməkdaş aparır. Bunlar Dəftərxana müdiri Mələk Vəliyeva, kuryer Vəfa Abbasova, katibə Gültəkin Məmmədovadır.

Şöbə öz prinsipinə görə xüsusilə fərqlənir. Belə ki, universitetin bütün əməkdaşları ilə sıx əlaqə saxlayır və rektorun bütün əmrlərinə riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirir. Universitetdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması, kargüzarlığın aparılması, korrespondensiyanın təqdim edilməsinin müəyyən olunmuş qaydasına riayət edilməsi, bu sahədə universitetin sturktur bölmələrinə yardım göstərilməsi ümumi şöbə tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət, hakimiyyət və idarəetmə orqanlarından, ictimai təşkilatlardan, hüquqi və fiziki şəxslərdən universitetə daxil olan xidməti sənədlər, habelə digər korrespondenasiya ümumi şöbədə qəbul edilir və qeydə alınır. Daxil olan xidməti sənədlərin əlaqədar struktur bölmələrə verilməsi ümumi şöbə tərəfindən həyata keçirilir. Rektorun əmrləri və sərancamları ümumi şöbə tərəfindən rəsmiləşdirilir və müvafiq bölmələrə göndərilir. Rəhbərlik tərəfindən imzalanan məktub və müvafiq sənədlər ümumi şöbədə qeydiyyata alınır və aidiyyəti üzrə çatdırılır.

“ADNSU Xəbər”