Redaksiya heyyəti

Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri

ISSN:  1609-1620 Redaksiya Heyəti

Baş redaktor
M.B. Babanlı, professor

Baş redaktorun müavini
R.Y. Əliyarov, g.m.e.d

Məsul katib
O.H. Hüseynov, PhD

Redaksiya Heyətinin üzvləri
I. Batirshin (Meksika, Rusiya)
K.W. Bonfig (Almaniya)
V.М. Əhmədov (Azərbaycan)
А.R. Əliyev (Azərbaycan)
B. Fazlollahi (ABŞ)
V.V. Gordienko (Ukrayna)
А.D. İsmayılzadə (Azərbaycan)
J. Kacprzyk (Polşa)
I.А. Qaraqaş (Rusiya)
Q.Q. Quliyev (Azərbaycan)
А.М. Quliyev (Azərbaycan)
R.R. Quliyev (Rusiya, Azərbaycan)
R.S. Qurbanov (Azərbaycan)
P. Moog (Almaniya)
М.А. Musayev (Azərbaycan)
R.Х. Müslümov (Rusiya)
W. Pedrycz (Kanada, Polşa)
H. Roth (Almaniya)
F. Sadıqoğlu (Şimalı Kipr)
Т.S. Salavatov (Azərbaycan)
V.М. Seyidov (Azərbaycan)
А.I. Timurziev (Rusiya)
B. Turksen (Kanada, Türkiyə)
G. Ulutaqay (Türkiyə)
S.V. Ulyanov (Rusiya)
V.М. Valyaev (Rusiya)
А.V. Yazenin (Rusiya)
S.I. Yusifov (Azərbaycan)
L.A. Zadə (ABŞ)

Jurnal haqqında  məlimat

Məqsədlər və İmkanlar
Redaksiya heyəti
AATMX ilə əlaqə

Müəlliflərə məlumat

Müəlliflər üçün qaydalar