13483093_728733457229592_1588823911129080997_o

Zəngin ömür yolu

İbrahim Həbibov 4 iyun 1951-ci ildə Bakıda anadan olub. 1968-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU) «Neft-mexanika» fakültəsinə daxil olub. 1973-cü ildə ali məktəbi “Mühəndismexanik” ixtisası üzrə bitirib. 1977-ci ildən indiyədək əvvəlcə assistent, dosent, 1995-ci ildən isə professor vəzifəsində çalışır. 1995-ci ildən «Mühəndis və kompüter qrafikası» kafedrasının müdiridir. 1984-cü ildə M.Lomonosov adına Moskva Zərif Kimya Texnologiyası İnstitutunda texnika elmləri namizədi, 1994-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib. 200-dən cox elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiya, elmi məqalə, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.

Professor İbrahim Həbibovun 65 yaşı tamam olur. Yubileyi münasibətilə professoru təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayırıq. Bu əlamətdar gün ərəfəsində İbrahim müəllim müsahibimiz oldu.
– İbrahım müəllim, həyatınızdan razısınızmı?
– Müqəddiməsiz və girişsiz deməliyəm – bəli! Ulu Tanrım mənə həyatda hörmətli, ədalətli, zəhmətkeş və sevimli valideynlər, qeyrətli və səmimi qardaş¬lar, pak və sevənürəkli həyat yoldaşı, tərbiyəli və qayğıkeş övladlar verib. Bunlardan əlavə istədiyim məqsədə çat¬maq üçün ağıl, iradə və səbr kimi keyfiyyətləri məndən əsir¬gəməyib, getdiyim yolu həmişə işıqlandırıb. Həyatımdan çox razıyam.
– Xoşbəxtsinizmi?
– Bir tanınmış şəxsiyyətdən soruşurlar ki, insanın xoşbəxt olması üçün nə lazımdır. Cavab verir ki, ürəyincə istədiyin işin, sevdiyin və səni sevən qadının, sənə minnətdar olan övladların, hörmətini saxlayan dost və qohumların varsa, xoşbəxtsən. Mən bu fikirlə 100% razıyam.
– Seçdiyiniz peşə ürəyinizcədirmi?
– Məktəbin sonuncu sinfində oxuyanda özümü gələcəkdə filoloq görmək istəyirdim. Lakin bir günün içində fikirlər dəyişdi və neft mühəndisi olmaq qərarına gəldim. Tale məni ilkin istədiyim peşəyə çatdırdı. Belə ki, 1977-ci ildən ADNSU-da həm tədris, həm də elmi-tədqiqat işləri ilə məşğulam. Tələbələrlə işləmək mənə xüsusi zövq verir. Tədrisə maraq göstərən, seçdiyi ixtisası sevən savadlı tələbəyə rast gələndə elə bilirəm ki, dünya mənimdir. Çalışıram ki, mühazirələrimdə tədris etdiyim fənnin gözəlliyi ilə yanaşı həyat və yaşamağın dəyərlərindən də danışım. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, belə güman edirəm ki, tələbələrim mənə hörmət bəsləyirlər. Bu, mənim üçün ən böyük mükafat və qiymətdir.
– Sizcə həyatda uğurlu olmağa nə mane olur?
– İlkin ola¬raq insan həyatda aktiv mövqedən çıxış etməlidir. Ulu Tanrı insana olan kəramətindən heç bir şey əsirgəməyib. Gör¬mək və eşitmək, dərk etmək və düşünmək, sevmək və sevilmək, bunlardan başqa digər gözəl xüsusiyyətlər bəxş edib. Lakin hər kəsə iradəsini formalaşdırmağı tapşırıb. Odur ki, hər bir uğuru öz ağlınla və əlinlə qazanmalısan. Həyatdan küsmək, incimək olmaz! Konfutsinin bir kəlamı var: “Əx¬laqlı insan bütün günahların səbəbini özündə, əxlaqsız insan isə başqalarında axtarır”. Problemdən qaçmaq deyi, onun həlli yollarını axtarmaq lazımdır. Yaşa¬dığın günün hər dəqiqəsindən, hər saatından ləzzət almaq lazımdır. Xoş işlər və əməl¬lər etməkdən zövq almaq lazımdır.
– Professor, həyatınızda hansı günlər çox olub – yaxşı yoxsa pis?
– Qeyd etdiyim kimi mən həyatımdan razıyam. Günləri yaxşı və pisə ayırmıram, belə ki, bu anlayış¬lar nisbidir. Nə olubsa və necə yaşanıbsa, fərqi yoxdur, bun¬ların hamısı mənimdir. Mən sualı başqa cür qoyardım: Yaşadığım gündən razıyam və ya razı deyiləm? Əgər yaşadığım gün özümə, ailəmə və məni sevənlərə rahatlıq, stabillik gətiribsə, deməli bu xoşbəxt yaşanan günlərdəndir. Yaşadığım gündə kimsəyə məsləhətimlə və ya xoş sözlə, konkret əməllə dəstək olmuşamsa, köməklik edə bilmişəmsə, o gün həyatımdan razı qaldığım günlərdəndir. İblis ürəyimə girib, ağlıma hakim kəsilmək istəyəndə Allahın mərhəməti və məhəbbətilə onu qova bilmişəmsə də, deməli insan kimi yaşamışam. Vicdan və ya pul, aza qane olmaqla şərəfimi, ləyaqətimi saxlamaq və yaxud rütbə xatirinə satqınlığı və alçaqlığı qəbul etmək, çətin anda verdiyim sözə sadiq qalmaq və ya ondan qaçmaq dilemmasında birinciyə üstünlük vermişəmsə, həmin gün mənim üçün yaşanan gün olub. Əgər bunları edə bilməmişəmsə həmin gündən razı qalmamışam. Boş keçən günlərimin səbəbini özümdə axtarmışam və özümü günahlandırmışam.
– Keçən günlərinizi qaytarardınızmı?
– Birmənalı olaraq cavab verərdim – xeyr! Həmişə fikirləşmişəm ki, keçmişə əl vurmaq olmaz, onu vaxtsız və vədəsiz narahat etməyə dəy-məz. Keçmiş keçmişliyində qalmalıdır. Çalışıram ki, yaşadığım gün gözəl, mənalı olsun və gələcəyə böyük ümidlə baxıram.
– İbrahim müəllim, gözəlliyi nədə görürsünüz?
– Mənim üçün gözəllik heç də insanın xarici görünüşü deyil. İnsanın daxili dünyasına bələd olduqdan sonra, hansı dərə¬cədə ağıl və kamal, hərəkət və davranış, nitq və əxlaq sahibi olduğunu bilərəkdən onun gözəlliyi haqda danışmaq olar. Təbiətin gözəlliyinin, Allahın lütf etdiyi bütün gözəlliklərin vurğunuyam və bu gözəlliklərdən zövq alıram.
– Məhəbbət nə deməkdir?
– Məhəbbəti tam açıqlayan bir formul yoxdur. Onu insan beynində baş verən kimyəvi proses, auraların uyğunluğu, ruhların bir-birini tamamlaması və s. kimi izah edirlər. Düşünürəm ki, məhəbbət qarşılıqlı sevgi, hörmət, diqqət, qayğı, məsuliyyət və sədaqətin məcmusu kimi qəbul olunmalıdır.
– Ölümdən qorxursunuzmu?
– Yer üzərində bir mütləq həqiqət var, o da ölümdür. Ondan qaç¬maq mümkün deyil. Odur ki, qorxmaq lazım deyil, onu qəbul etmək lazımdır. Lakin ölüm şərəfli və şərəfsiz olur. Şərəfli ölümdən qorxmuram. Ulu Tanrı insanın taleyinə iki tarix yazır – dünyaya gəl¬diyi və dünyadan köçdüyü gün. Bu iki tarix arasındakı yol ömrün uzunluğu adlanır. Texnika sahəsində çalışan bir mütəxəssis kimi qeyd etməliyəm ki, əgər hər hansı bir şeyin uzunluğu varsa, deməli onun eni də olmalıdır. Ömür yolunun eni onun keyfiyyətidir, yəni sən onu necə yaşamısan? Bax bu ölçü bizim özümüzdən asılıdır. İnsanlığın keyfiyyəti, ömrün mənası bu ölçü ilə müəyyən olunur. Yana-yana yaşamaq və ya yandıra-yandıra yaşamaq hər kəsin özündən asılıdır. Körpə dünyaya göz açanda ağlayır, lakin ətrafındakılar sevincdən gülürlər. Həyatı elə yaşamaq lazımdır ki, öləndə sən güləsən, ətrafındakılar ağlasınlar.
– Professor, həyatda qorxduğunuz bir şey varmı?
– Mən qeyri-müəyyənlik, biganəlik və tənhalıqdan çox qorxuram. Qeyri-müəyyənlik şəraitində çox vaxt səhv addımlar atı¬ram. Sonradan onların aradan qaldırılmasına böyük qüvvə və vaxt sərf etdiyimdən bundan qorxuram. Özümə qarşı biganəlik hiss etdikdə yaman əziyyət çəki¬rəm. Dost və yaxm adamların biganəliyi ikiqat təsir edir.
– Nəyə böyük önəm verirsiniz?
– Ləyaqətə! Hər birimiz, düşdüyümüz konkret vəziyyətdən asılı olaraq, bir anda qəhrəmanlıq zirvəsinə çata bilərik. Ləyaqətli olmaq üçün isə bir ömür lazımdır və hər kəs onu əldə edə bilmir. Ləyaqət hər bir kəs üçün ümumiləşdirici göstəricidir. Var-dövləti itirib sonradan onu bərpa etmək mümkündür, lakin itirilmiş ləyaqət heç vaxt və heç nə ilə bərpa oluna bilməz!
– Gələcək həyatınızı nəyə sərf etmək istərdiniz?
– Ulu Tanrıdan bəxş edilən həyatı hərə bir cür yaşayır. Kimisi öm¬rünü təkcə özü üçün – eqoizm prinsipləri əsasında, kimisi pislik və nifaq törətməkə qeyri-insani tərzdə, kimisi də xeyirxahlıq üzərində qurur. Birincilər çox vaxt özünü və ətrafındakıları inandırmağa çalışırlar ki, həyat hamıya bir dəfə verilir və onun sonu eynidir. Bədbəxtlər bilmirlər ki, cismani sonluqla əbədiyyət arasında böyük fərq var. Mənim fikrimcə, insan xeyirxah olmalıdır. Bu günə qədər belə yaşamışam, bundan sonra da belə yaşayacam.

Təhminə Məmmədova