Card image cap

Ministry of Education rewards a group of employees on the occasion of the 100th anniversary of ASOIU

A group of employees of the Azerbaijan State Oil and Industry University (ASOIU) has been awarded the Honorary Diploma of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan on the occasion of the 100th anniversary of the university. On the occasion of the 100th anniversary of ASOIU and for the services in the development of education, effective scientific and pedagogical activities in the training of highly qualified professionals, 54 employees of the university have been awarded Honorary Diploma by the order of the Ministry of Education dated 30.12.2020.


Abdullayev Vugar Hajimahmud oglu

Abdullayev Vagif Maarif oglu

Agahuseynova Minira Mahammad Ali gizi

Babayev Nariman Ibadulla oglu

Babayev Mazahir Talysh oglu

Jabbarov Tahir Gafar oglu

Jafarov Sanan Famil oglu

Dadayeva Gulshan Chingiz gizi

Ahmadov Sahaddin Samad oglu

Ahmadov Yashar Pasha oglu

Aliyeva Kamala Rafig gizi

Aliyeva Yeter Tulush gizi

Askerov Vazeh Eldaniz oglu

Ganjayev Namig Etibar oglu
Hajiyev Rafig Gahraman oglu

Hasanov Gafar Teymur oglu

Hasanov Gahraman Soyun oglu

Hasanov Ilman Iman oglu

Huseynli Sanan Hasrat oglu

Huseynli Zenfira Seydi gizi

Huseynov Farrukh Teymur oglu
Huseynov Gorkhmaz Asgar oglu

Huseynov Oleg Hajiaga oglu

Huseynov Sayami Sanani oglu

Huseynova Ilduza Aziz gizi
Khudaverdiyev Israfil Mammadgulu oglu

Ibrahimli Mubariza Sahrab gizi

Ibrahimov Chingiz Shirin oglu

Ibrahimova Saida Ismayil gizi

Ibrahimova Yegana Fikret gizi

Isgandarov Elman Kheyrulla oglu

Ismayilov Bahram Israfil oglu
Ismayilov Rasim Shirin oglu

Ismayilov Elviz Anvar oglu

Ismayilova Mehriban Movsum gizi

Guliyev Askar Mammadgulu oglu

Gasimov Javad Shukur oglu

Mahmudova Salahat Durmus gizi

Mammadov Elshan Baylar oglu

Mammadova Maleyka Agamoglan gizi

Mammadalizadeh Araz Sohrab oglu

Miralamov Huseynbala Fazil oglu

Nasibova Latifa Mahammad gizi

Nazarov Bahruz Aliovsat oglu

Rasulov Rustam Kamal oglu

Rustamov Iham Shamil oglu

Salmanov Salman Yashar oglu

Safarli Elnur Novruz oglu

Sultanova Akhira Bahman gizi

Tagiyev Islam Ibrahim oglu

Urazayeva Milyanat Dolkhad gizi

Veliyeva Malak Garay gizi

Veliyeva Yelena Alexandrovna

Yusifbeyli Nurali Adil oglu