ELAN

Azərbaycan  Dövlət  Neft  və  Sənaye  Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçı və doktorantların  onlayn Elmi Konfransı 7-8 may 2020-ci il tarixlərində  keçiriləcəkdir.Online konfransın keçirilməsi qrafiki

Konfransın açılışı

7 may 2020, Saat 11:00-12:30

 
 

Bölmə iclasları

Kimya, kimya-texnologiya bölməsi(47 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

Ekologiya bölməsi (17 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

 

Elektronika və  telekommunikasiya bölməsi(25 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

İnformasiya texnologiyaları, kompüter elmləri(40 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri bölməsi(46)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

Energetika və enerji resursları bölməsi(24 nəfər) 

8may 2020, Saat 10:00-13:00

 

Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi 

və istismarı bölməsi (35 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı, 

quyuları qazılması texnologiyası bölməsi (25 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

İqtisadiyyat və idarəetmə bölməsi(24 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

8may 2020 

Saat 11:00-13:00 ;14:00-16:30

 

Geologiya və geofizika bölməsi(16 nəfər)

7may 2020

Saat 12:00-13:00 ;14:00-18:00

  

Mexanika və maşınqayırma bölməsi(4 nəfər)

7may 2020, Saat 12:00-14:00

  

Dəyirmi masa (konfransın yekunu haqqında müzakirələr) 

8 may 2020, saat 17:00-18:00

 

ADNSU-nun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçı və 

doktorantların  Elmi Konfransının keçirilməsi üzrə işçi qrup

 

Doktorntura şöbəsi prof.Lətafət Qardaşova l.qardashova@asoiu.edu.az 

Süqrə Avazova suqre.avazova98@gmail.com 

İT Departamenti Elnur Səfərli e.safarli@asoiu.edu.az

                              Salman Salmanov s.salmanov@asoiu.edu.az

Tələbə elmi cəmiyyəti Elviz İsmayılov elviz.ismayilov@gmail.com 

 

Geologiya və geofizika bölməsi

Sədr:  prof. Vaqif Seyidov  1961sv@mail.ru

Katib:Tağıyev Allahverdi allahverdi.tağhiyev@gmail.com

 

Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi 

və istismarı bölməsi

Sədr:  dos. Ramiz İsmayilov  :ramismaylov@mail.ru

Katib: Zivər Fərzəlizadə  zivar.farzalizade@mail.ru

 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı, 

quyuları qazılması texnologiyası bölməsi

Sədr:  prof. Arif Süleymanov  arif.suleymanov@asoiu.edu.az

Katib:dos. Vüqar Səmədov  vugar.samadov@asoiu.edu.az 

 

Kimya, kimya-texnologiya bölməsi

Sədr: prof.Sevinc  Məmmədxanova 

Katib: dos.Rəna İsmayılova renaismailova-10@mail.ru 

 

Mexanika və maşınqayırma bölməsi

Sədr:  prof. Ələsgər Əliyev  alesker.meherremov@gmail.com

Katib: İmran Bağırov imran.bagirov@outlook.com

 

Energetika və enerji resursları bölməsi

Sədr:   prof. Nurəli Yusifbəyli yusifbayli.n@gmail.com 

Katib: dos.Gülayə Məmmədova gulaya68@mail.ru

 

Ekologiya  bölməsi

Sədr:   prof. Qəhrəman Həsənov gaman51@mail.ru    

Katib: Rauf Abdullayev  raufabdullayev03@gmail.com 

 

Elektronika və  telekommunikasiya bölməsi

Sədr:  dos. Fərid Ağayev agayev_f_h@yahoo.com

Katib: Eldar Zeynallı  zeynalli.eldar@asoiu.edu.az 

 

İnformasiya texnologiyaları, kompüter elmləri

Sədr:  dos. Yaşar Hacıyev yasharhaji@gmail.com  

Katib: Fəxri Niftalızadə faxri.niftalizade@asoiu.edu.az

 

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri bölməsi

Sədr: dos. Lalə Bəkirova    lala_bekirova@mail.ru

Katib: Səbinə Özbəkzadə sabina.ozbekzade89@mail.ru

 

İqtisadiyyat və idarəetmə bölməsi

Sədr: dos. Əkimə Əhmədova akimaahmadova@asoiu.edu.az 

Katib: Rza Abduəzizov rza. abdulazizov@gmail.com