Elan

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul haqqında elan

 

 

Xarici dil imtahanını müvəffəqiyyətlə vermiş iddiaçılar üçün qəbul imtahanları aşağıdakı tarixlərdə keçiriləcəkdir:

 

“Fəlsəfə” fənni üzrə

 

 1 sentyabr 2021-ci il, saat 10-da: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universiteti;

 

2 sentyabr 2021-ci il, saat 10-da: Azərbaycan Dövlət Iqtisad universiteti;

 

3 sentyabr 2021-ci il, saat 10-da: Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, Bakı Mühəndisklik Universiteti, Sumqayıt Dövlət  Universiteti

 

İxtisaslar üzrə:

 

ADNSU-nun doktorantura və dissertanturasına  qəbul olmaq arzusunda olan  iddiaçılar üçün imtahan tarixləri:

 

Fakültəİxtisasın şifri və adıTarixSaat
Geoloji kəşfiyyat fakültəsi2507.01-Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları10.09.2021900-1330
2521.01-Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
2513.01-Dağ-mədən işi, geotexnologiyalar
Qaz-neft mədən fakültəsi2523.01- Quyuların qazılması texnologiyası10.09.20211400-1900
2525.01-Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
3354.01-Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı
3359.01-Yanğın və sənaye təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)
Kimya-texnologiya fakültəsi2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası13.09.2021900-1330
3303.01- Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
Neft-mexanika fakültəsi3312.01 - Materiallar  texnologiyası13.09.2021900-1330
3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar  və proseslər
Energetika fakültəsi3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər10.09.20211400-1900
İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi1203.01 - Kompüter elmləri14.09.2021900-1330
3336.01-Metrologiya və metroloji təminat
3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)
3338.01-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)
5302.01-Ekonometriya – iqtisadi statistika
İqtisadiyyat və menecment fakültəsi5308.01- Ümumi iqtisadiyyat13.09.20211400-1900
5311.01-Müəssisələrin təşkili və idarə olunması
5701.01- Tətbiqi dilçilik
    
    

 

 

İmtahanlar 462A saylı auditoriyada keçiriləcəkdir.