×

Teachers

Hamid Aslanov

Department

Geology and development of mineral deposits

Position

Associate professor.

Academic degree

Candidate of Sciences in geology-mineralogy

E-mail

hamid.aslanov@asoiu.edu.az

Graduated University: Azerbaijan State University (BSU)

Contact:

The direction of scientific research: Geology of minerals, Ore minerals, Training of formation, Non-ore minerals, Geochemistry, Mineralogy, Paleogeography, Metallogeny

Taught subjects:

Crystallography, Mineralogy, Petrography, Geomorphology, Physical geography, Paleogeography, Training of formation, Geochemistry , Mineralogy, Metallogeny

The list of awards and certificates:

Subsurface exploration excellence award

Training course on Green Industrial Policy I in 2010

Training course on Green Industrial Policy II in 2010

Training course on Project management II in 2011

Titles of teachers' articles, etc.:

 1. Aslanlı H.P. “Biləv – təbiəti, tarixi, toponimiya, etnoqrafiyası”. ELM Nəşriyyat və Poliqrafiya şirkəti MMC, Bakı 2008
 2. H.Aslanlı, F.Əmirli “Biləvlilər – etnogenez, miqrasiya, mənəvi dəyərlər, demoqrafiya”. Bakı 2012, 424 s.
 3. H.Aslanlı, F.Əmirli “Erməniləri yaxşı tanıyaq – xatirələr və düşüncülər”. Bakı, Günəş nəşriyyatı, 2015, 260 s.
 4. H.Aslanlı “Naxçıvan Xalğının Biləv mahalı”. ELM Nəşriyyat və Poliqrafiya şirkəti MMC, Bakı 2008, 360 s.
 5. H.P.Aslanov, M.Y.Ağaməmmədova “Filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası (Azərbaycanın qeyri ənənəvi metallik xammal mənbələri)”. Dərs vəsaiti, Bakı 2018,
 6. H.P.Aslanov, İ.T.Əliyeva “Faydalı qazıntı yataqlarında axtarışı və kəşfiyyatı”. Dərs vəsaiti, Bakı 2022, 114 s.
 7. H.P.Aslanov, M.Y.Ağaməmmədova “Azərbaycan qeyri-filiz bərk faydalı qazıntılar haqqında (sorğu kitabı)”. Dərs vəsaiti, bakı 2020, 138 s.
 8. H.P.Aslanov, M.Y.Ağaməmmədova, Q.S.Hüseynov “Qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası (Azərbaycan Respublikasının tikinti materialı yataqlarının kataloqu)”. Dərs vəsaiti. Bakı 2023, 88 s.
 9. Q.S.Hüseynov, H.P.Aslanov, İ.T.Əliyeva “Filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası”. Dərs vəsaiti.”Ksero” çap mərkəzi, Bakı 2023, 298 s.
 10. H.P.Aslanov, R.T.İsmayılov ADNSU 100 illiyinə ithaf olunan “Azərbaycanın faydalı qazıntı yataqları müstəqil dövlətimizin təminatçısıdır”. “Mega” basım, İstambul Türkiye 2022, 243 s.
 11. Z.C.Əfəndiyeva, H.P.Aslanov “Dağ-qazma müəssisələrində geoloji və markşeyder işləri”. Bakı 2019

6 textbooks, 4 monographs, 240 articles and theses